Jozef Mihál
01.07.09,18:07
Súhrn sadzieb, výnimiek, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov pre výpočet poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

Údaje v tabuľke platia v období od 1.7.2009 do 31.12.2009.


PoistenieZamestnanecZamestnávateľ SZČODobrovoľne poistená osoba* VZ_min.VZ_max.
Nemocenské 1,4%1,4%4,4%4,4%295,501084,55
Starobné4%14%18%18%295,502892,12
Invalidné3%3%6%6%295,502892,12
Úrazovéneplatí0,8%neplatíneplatí295,50neobm.
Garančnéneplatí0,25%neplatíneplatí295,501084,55
Nezamestnanosť1%1%neplatí2%295,502892,12
Rezervný fondneplatí4,75%2%4,75%295,502892,12
Zdravotné4%10%14%14%295,502006,17
Zdravotné ZPS2%5%7%7%295,502006,17* V prípade zdravotného poistenia ide o dobrovoľne nezamestnanú osobu (samoplatiteľa) - v takom prípade je minimálny VZ 191 (http://www.porada.sk/t59468-191-opravne-polozky-k-materialu.html),07 €.

Zaokrúhľovanie

Vymeriavacie základy na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na eurocent nahor.

Vymeriavacie základy na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na eurocent nadol.

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov nadol.

Jednotlivé sumy preddavkov na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Odvody SZČO, ktorý platí poistné z minimálneho základu 295,50 €

Nemocenské.......4,4% = 13,00 €
Starobné............18% = 53,10 €
Invalidné..............6% = 17,70 €
Rezervný fond.......2% = 5,90 €
SPOLU do SP.................89,70 € (ak neplatí invalidné, tak spolu 72,00 €)

Zdravotné............14% = 41,37 €
Zdravotné ZPS.......7% = 20,68 €


Sociálne poisteniePovinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca sa nevzťahuje na:

zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č.312/2001 Z.z. o štátnej službe, č.154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, č.315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore),
väzňa,
osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok,
osobu ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok,
osobu ktorej bol priznaný invalidný dôchodok pri poklese vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.
Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec:

ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok,
ktorému bol priznaný starobný dôchodok.
Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnávateľ za uvedených zamestnancov.Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie je od 1.1.2009 do 31.12.2009 suma 295,50 € okrem výnimiek, kedy minimálny základ je:

suma príjmu zodpovedajúca kratšiemu pracovnému času zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas,
suma náhrady mzdy poskytnutá z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa,
suma pracovnej odmeny fyzickej osoby vo výkone väzby a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce,
a minimálny vymeriavací základ vôbec nie je určený v prípade garančného a úrazového poistenia zamestnanca na dohodu.
Alikvótne krátenie najnižšej a najvyššej možnej sumy vymeriavacieho základu v sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení - ak poistenie trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo počas kalendárneho mesiaca boli obdobia, za ktoré sa poistné neplatí podľa § 140, najnižšia a najvyššia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden kalendárny deň sa vynásobí počtom kalendárnych dní poistenia.


Zdravotné poisteniePolovičné sadzby na zdravotné poistenie majú:

osoby poberajúce invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003, čiže osoby, ktorým ešte nebola prehodnotená invalidita podľa nového zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení,
osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%,
osoby ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP, vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (miera ich funkčného postihnutia je 50% a viac),
pozor, od 1.5.2008 polovičnú sadzbu poistného na zdravotné poistenie už nemajú osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20% ale najviac o 40% (čiže po prehodnotení nepoberajú invalidný dôchodok ale pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť majú najmenej 20%).
Minimálny vymeriavací základ zamestnanca v zdravotnom (http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-poisteni-od-01-01-2008-a.html) poistení je daný väzbou na zákon o minimálnej mzde (od 1.1.2009 až do 31.12.2009 sa používajú sumy minimálnej mzdy platné k 1.1.2009).

Minimálny vymeriavací základ SZČO na zdravotné poistenie je od 1.1.2009 do 31.12.2009 suma 295,50 €. Minimálny preddavok je suma 41,37 €, pri sadzbe 7% suma 20,68 €. Ak SZČO je súčasne zamestnancom, študentom, starobným alebo invalidným dôchodcom, minimálny základ pre platenie preddavkov pre neho nie je stanovený a môže platiť preddavok nižší ako sumy uvedené v predošlej vete (a ak preddavok vychádza menej ako 3 €, neplatí ho vôbec).

Minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa na zdravotné poistenie je od 1.1.2009 do 31.12.2009 suma 191 (http://www.porada.sk/t59468-191-opravne-polozky-k-materialu.html),07 €. Minimálny preddavok je suma 26,74 €, pri sadzbe 7% suma 13,37 €.

Alikvótne krátenie najnižšej možnej sumy vymeriavacieho základu v zdravotnom (http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-poisteni-od-01-01-2008-a.html) poistení zamestnanca - ak sa poistné platí len za časť kalendárneho mesiaca, najnižšia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden pracovný deň sa vynásobí počtom pracovných dní, za ktoré sa platí poistné.

Najvyššia možná suma vymeriavacieho základu v zdravotnom (http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-poisteni-od-01-01-2008-a.html) poistení sa za žiadnych okolností nekráti.
zdfo
02.07.09,05:42
Super přehled, velmi pěkně děkuji
zdfo
GROSO
03.07.09,05:23
Ďakujem, výborné tak ako vždy ...
Pozdravujem
Soňa
elacuskova
03.07.09,05:56
Vďaka za výbornú pomôcku, prajem všetko dobré.
elacuskova
Hreja
03.07.09,05:58
Ďakujem pekne, výborný prehľad.
Hreja
Silvia S
03.07.09,20:33
Začínam si zvykať, že mi to vždy uľahčíte....vďaka.
Ako povedala učiteľka môjho syna: "Môžu byť radi, že ich má kto "ťahať".A ja som rada, že sú tu odborníci, od ktorých sa mám naozaj stále čo učiť. Pekný večer všetkým!
dogicka
07.07.09,06:08
Začínam si zvykať, že mi to vždy uľahčíte....vďaka.
Ako povedala učiteľka môjho syna: "Môžu byť radi, že ich má kto "ťahať".A ja som rada, že sú tu odborníci, od ktorých sa mám naozaj stále čo učiť. Pekný večer všetkým!

Súhlasím, a tiež ďakujem za všetky potrebné info ktoré tu vždy nájdem, prajem pekný deň Eva
tanca
08.07.09,09:24
hladam...kliknem na draka...najdem...
dakujem, dakujem, dakujem :)
pochemi
09.07.09,16:10
Aj ja ďakujem za super prehľad
marčelina
12.07.09,19:50
Skutočne výborná pomôcka k našej práci. 1000-krát a ešte viac vďaka
štricák
13.07.09,04:40
Veľmi užitočný článok až na to, že sa mi nedá normálne vytlačiť tabuľka, sú tam rôzne nečitateľné znaky.

S pozdravom Štricák
Havlová
13.07.09,05:34
Veľká vďaka za Vašu pomoc. Je to skutočne vynikajúce. Prajem veľa, veľa
úspechov!
MarcelkaT
13.07.09,06:22
Vďaka za info. Dobre padne, ak je kde sa pozrieť ohľadom informácií.
addaa
13.07.09,07:49
Veľká veľká vďaka:)
Moravot
14.07.09,06:36
Veľmi užitočný článok až na to, že sa mi nedá normálne vytlačiť tabuľka, sú tam rôzne nečitateľné znaky.

S pozdravom Štricák
Mne sa to podarilo tak, že celý príspevok som nakopíroval do Wordu a potom som to upravil a vytlačil.
S pozdravom Moravot
a vrelá vďaka za príspevok.
Milusa
14.07.09,08:38
Veľmi užitočný článok až na to, že sa mi nedá normálne vytlačiť tabuľka, sú tam rôzne nečitateľné znaky.

S pozdravom Štricák
Dá sa to vytlačiť aj tak, keď sa označí myšou celá tabuľka a text pokiaľ chcete ( ale nie cez nástroje k článku - verzia pre tlač ), len pri prehliadaní, potom dať súbor, tlač - výber a pekne to vytlačí.
S pozdravom Miluša
willy
18.07.09,09:53
absolútne super, ako vždy.
Payrollka
21.07.09,06:41
Super tabulka, som rada, že sa mám kam a na koho obráťiť.
:---Ďakujem
Darina
nosina
21.07.09,16:54
ďakujem človek sa môže spolahnuť na poraďákov:)
wegeta
28.07.09,07:48
Super tabulka, predtym som si ju musela robit sama aby som data mala k dispozicii. Vdaka.
Jozef Mihál
28.07.09,11:14
Z vašich (pozitívnych) reakcií mám dojem, že tabuľka odvodov je pre niektorých z vás novinkou. Preto pripomínam, že takéto tabuľky máme v DRAK-ovi odkedy existuje, aktualizujú sa v polročných intervaloch a za predošlé obdobia ich nájdete tu:

http://www.porada.sk/f135-volne-dostupne-info.html
Mamka
29.07.09,18:42
Dá sa vytlačiť aj tabuľka, ale musíte dať tlačiť celú stranu nie iba výber.
jankami
31.07.09,11:34
Ďakujem Vám za všetky odborné príspevky, veľmi mi pomáhajú pri práci. Už rok ste mojím pomocníkom. Ďakujem!
addaa
03.08.09,06:39
veľká vďaka:)
maja
04.08.09,09:18
Ďakujem za všéééétky tabuľky doteraz! Mám ich pekne vytlačené a odložené :).
Janiela
07.08.09,07:08
Tiež veľmi pekne ďakujem. Neoceniteľná pomôcka.