janaZH
02.07.09,07:45
Zamestnancovi bude vyplatená odmena "za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností a dlhoročný podiel na rozvoji organizácie". Nie je to však odmena poskytnutá pri príležitosti pracovného alebo životného výročia. Odmena bude zdanená a zahrnutá aj do VZ pre výpočet odvodov.(?) Na účely zisťovania priemerného zárobku sa táto odmena rozpočíta na 12 mesiacov?
mzdarka renca
02.07.09,17:05
Zamestnancovi bude vyplatená odmena "za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností a dlhoročný podiel na rozvoji organizácie". Nie je to však odmena poskytnutá pri príležitosti pracovného alebo životného výročia. Odmena bude zdanená a zahrnutá aj do VZ pre výpočet odvodov. áno (?) Na účely zisťovania priemerného zárobku sa táto odmena rozpočíta na 12 mesiacov to záleží od toho, ako to nahráš, resp. o akú odmenu sa jedná, ak o mesačnú, nahráš mesačnú, ak o ročnú, nahráš ročnú, atď.?

ak nahráš túto odmenu, ako ročnú odmenu, tak sa to započítava iba z 1/4 do výpočtu priemerného zárobku.
janaZH
03.07.09,07:38
A na toto som potrebovala poznať váš názor. Nahrali by ste ju ako odmenu ročnú, nech sa do výpočtu priemerného zárobku rozpočíta? Je to odmena za "dlhoročný podiel...". Nebude nesprávne, ak sa odmena nahrá ako mesačná a do priemerného zárobku bude započítaná celá? Ďakujem.