kacena666
07.07.09,13:14
Daňový úrad žiada od nás písomné vyjadrenie k nadspotrebe PHM, poradíte, čo tam napísať? Teda ako?
Jana Acsová
08.07.09,13:32
Ako? No tak ako to hodnotí vodič/i, prípadne osoba zodpovedná za dopravu, ak je napríklad na firme oddelenie dopravy (väčší autopark).

Predmetné odôvodnenie je zaujímavé napríklad z pohľadu uplatneného odpočtu DPH, t.j. daňový úrad môže skúmať, či vykázaná nadspotreba nie je náhodou súkromnou spotrebou. Predmetné je významné aj z pohľadu zdanenia súkromného použitia áut zamestnancami a podobne, takže odporúčam obozretnosť pri obhajobe.

Nadspotreba môže vzniknúť z dôvodu:
- nízkej normovanej spotreby podľa TP,
- vysokou záťažou vozidiel - ťažký terén, náklad,
- nehospodárna jazda,
- klimatizácia, kúrenie (k tomu si vyžiadajte doplnenie od kompetentnejších osôb, či je tomu tak) a podobne.

Vodič vie, či sa zmestí do normovanej spotreby a kedy tomu tak nie je. Či existujú subjektívne alebo objektívne príčiny vykázanej nadspotreby.