maja111
07.07.09,22:42
Ide o prijatú zálohu na práce v roku 2008, k dodaniu došlo až v 6/2009, kde je vo faktúre uvedené celková suma a z toho prijatá záloha. V roku 2008 podnikateľ ešte nebol platca DPH, tým sa stal až v roku 2009. Čo s takouto faktúrou, má si do DPH zaradiť len ten nezaplatený rozdiel? Záloha 2008 bola započítaná do príjmu , výnosov 2008.
Ďakujem za odpoveď
Vladimír Ozimý
08.07.09,06:54
Ide o prijatú zálohu na práce v roku 2008, k dodaniu došlo až v 6/2009, kde je vo faktúre uvedené celková suma a z toho prijatá záloha. V roku 2008 podnikateľ ešte nebol platca DPH, tým sa stal až v roku 2009. Čo s takouto faktúrou, má si do DPH zaradiť len ten nezaplatený rozdiel? Záloha 2008 bola započítaná do príjmu , výnosov 2008.
Ďakujem za odpoveď

Prvá veta § 49 definuje, že právo odpočítať daň vzniká platiteľovi v deň keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Na jedno plnenie nemôžu vzniknúť dve daňové povinnosti. Platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť z prijatej služby, to znamená, že v deň dodania mu vznikla daňová povinnosť len z rozdielu celkovej hodnoty dodávky a poskytnutej dodávky. Z tohto rozdielu si môžete nárokovať daň. V čase kedy vznikla daňová povinnosť z prijatej zálohy ste neboli platiteľom dane a preto Vám nárok na uplatnenie DPH "prepadol"
azla
08.07.09,10:29
Prvá veta § 49 definuje, že právo odpočítať daň vzniká platiteľovi v deň keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Na jedno plnenie nemôžu vzniknúť dve daňové povinnosti. Platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť z prijatej služby, to znamená, že v deň dodania mu vznikla daňová povinnosť len z rozdielu celkovej hodnoty dodávky a poskytnutej dodávky. Z tohto rozdielu si môžete nárokovať daň. V čase kedy vznikla daňová povinnosť z prijatej zálohy ste neboli platiteľom dane a preto Vám nárok na uplatnenie DPH "prepadol"Riešime prípad dodávateľa služby- platiteľa Dph, ktorý prijal preddavok pred registráciou za platiteľa Dph.

Domnievam sa, že povinnosťou dodávateľa je zdaniť celú poskytnutú službu, nielen rozdiel, lebo záloha nebola predmetom zdanenia. V čase prijatia preddavku nebol dodávateľ platiteľom Dph a preto mu ani nemohla vzniknúť daňová povinnosť z titulu prijatého preddavku.


Podobný prípad, ale z pohľadu odberateľa tovaru - platiteľa Dph, ktorý zaplatil preddavok pred registráciou za platiteľa Dph bol riešený v téme , (príspevky 51, v príspevku 52 pridala evina príklad z netu.)

http://www.porada.sk/t35335-p6-zalohova-fa-dph.html
Vladimír Ozimý
08.07.09,11:41
Riešime prípad dodávateľa služby- platiteľa Dph, ktorý prijal preddavok pred registráciou za platiteľa Dph.

Domnievam sa, že povinnosťou dodávateľa je zdaniť celú poskytnutú službu, nielen rozdiel, lebo záloha nebola predmetom zdanenia. V čase prijatia preddavku nebol dodávateľ platiteľom Dph a preto mu ani nemohla vzniknúť daňová povinnosť z titulu prijatého preddavku.


Podobný prípad, ale z pohľadu odberateľa tovaru - platiteľa Dph, ktorý zaplatil preddavok pred registráciou za platiteľa Dph bol riešený v téme , (príspevky 51, v príspevku 52 pridala evina príklad z netu.)

http://www.porada.sk/t35335-p6-zalohova-fa-dph.html


aha jasnéé ja som myslel že je to naopak tak potom jasnéé zdaňuje celú dodávku...
maja111
09.07.09,17:20
Ďakujem za odpovede.
A čo táto veta?

(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
V tomto prípade nebol platca DPH pri prijatí zálohy.
azla
09.07.09,18:22
Ďakujem za odpovede.
A čo táto veta?

(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
V tomto prípade nebol platca DPH pri prijatí zálohy.

Ja tomu rozumiem tak, že ak prijemca platby nebol platiteľom Dph pri prijatí zálohy, nevznikla mu daňová povinnosť z prijatej platby.
Vznikne mu až daňová povinnosť poskytnutím služby - celú službu zdaní - a prijatú zálohu odpočíta od čiastky k úhrade.
Prijatá záloha iba zníží pohľadávku voči odberateľovi služby.
Vladimír Ozimý
10.07.09,07:44
Ďakujem za odpovede.
A čo táto veta?

(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
V tomto prípade nebol platca DPH pri prijatí zálohy.

túto vetu nemôžte aplikovať pretože ste neni platiteľom DPH takže sa na Vás nevzťahuje. Vy posudzujete skutočnosti až od času kedy ste sa stali platiteľom. Celú službu ste dodali až po tom ako ste sa stali platiteľom a preto ste povinná odviesť daň z celého plnenia bez ohľadu na to či bola na službu prijatá záloha alebo nebola v čase keď ste boli neplatiteľom. Ustanovenie o prijatom preddavku je len pre platiteľov dane...