Alivia
08.07.09,09:26
Na odbyte v 05/2009 zdvojili faktúru, prišli sme na to až v mesiaci 06/2009, keď už bol piaty mesiac uzavretý a DPH odvedené.

Vystavili v 06/2009 mínusovú faktúru so zdaniteľ.plnením v 06/2009
s textom, že ide o interný dobropis k faktúre z 05/2009.

Neviem či nám prejde takáto faktúra pri daňovej kontrole.

Ďakujem za odpovede.
Tweety
08.07.09,09:33
Na odbyte v 05/2009 zdvojili faktúru, prišli sme na to až v mesiaci 06/2009, keď už bol piaty mesiac uzavretý a DPH odvedené.

Vystavili v 06/2009 mínusovú faktúru so zdaniteľ.plnením v 06/2009
s textom, že ide o interný dobropis k faktúre z 05/2009.

Neviem či nám prejde takáto faktúra pri daňovej kontrole.

Ďakujem za odpovede.
Ak faktúra bola aj dvakrát odoslaná odberat. a daň aj zaplatená, nie je to interný dobropis, ale dobropis(ext.) k faktúre č....
Vladimír Ozimý
08.07.09,09:47
Ak faktúra bola aj dvakrát odoslaná odberat. a daň aj zaplatená, nie je to interný dobropis, ale dobropis(ext.) k faktúre č....

oprava základu dane je podľa môjho názoru objektívna skutočnosť ktorá nastane po dodaní tovaru alebo služby, t.j. dôjde k vráteniu dodávky, zníženie ceny.
Ak ste vystavili omylom dve faktúry na dodávku tovaru potom nejde o opravu základu dane a mali by ste vykonať storno faktúry a daň vysporiadať za obdobie kedy ste urobili chybu...nejde o objektívnu skutočnosť...
Alivia
08.07.09,09:50
faktúra nebola 2x odoslaná, chyba vznikla u nás.Chcela som vedieť či takýto doklad obstojí pred daňovníkmi.
Vladimír Ozimý
08.07.09,09:56
faktúra nebola 2x odoslaná, chyba vznikla u nás.Chcela som vedieť či takýto doklad obstojí pred daňovníkmi.

On obstojí dôležité je však kedy vysporiadávate daňovú povinnosť a tú si máte vysporiadať za obodbie kedy ste urobili chybu t.j. za máj a nie za jún...
Tweety
08.07.09,10:04
faktúra nebola 2x odoslaná, chyba vznikla u nás.Chcela som vedieť či takýto doklad obstojí pred daňovníkmi.
Takže ste ju zaúčtovali u vás dvakrát, aj daň odviedli? ak áno, tak opravte do mája.
Alivia
08.07.09,10:05
veď to, chceli to vysporiadať v júni, aby sme nemuseli podávať opravné.
Tweety
08.07.09,10:07
veď to, chceli to vysporiadať v júni, aby sme nemuseli podávať opravné.
Nie opravné, ale dodatočné, , štátu ste odviedli daň, ktorú ste nemali,ak to opravíte až v júni, takže ste vlastne sponzorom štátu, takže radím DDP, nech štát vráti neprávom odvedenú daň.