mendelina
09.07.09,11:00
Aká má byť výška min.mzdového nároku za nočnú prácu keď má zamestnanec 37,5 hodinový uvazok? Je to 20 % zo 1,6980 € alebo
1,8112 €.
Ďakujem za rada.
Aňuška
09.07.09,12:05
1,6980

§ 123
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

(1) Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 za hodinu pre prvý stupeň.

(2) S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.


§120
Minimálne mzdové nároky
4) Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy na mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej osobitným predpisom, a koeficienta minimálnej mzdy.
Monika Kováčová
09.07.09,12:07
0,3396 € za jednu hodinu odpracovanú v noci