ltomsa
18.07.04,13:27
Som štvrťročný plátca DPH. Za mesiac apríl podávam daňové priznanie na starom tlačive. Za mesiac máj a jún podávam jedno daňové priznanie a vyznačím na ňom zdaňovacie obdobie 2.štvťrok 2004, alebo dve daňové priznania s vyznačením zadaňovacích období máj a jún ?
Zuzka
18.07.04,13:39
Robíš dve daňové priznania, jedno za apríl a jedno za máj a jún a vyznačíš 2.štvrťok 2004.
Pozri si tiež :http://www.porada.sk/showthread.php?t=467
Danielle369
18.07.04,19:26
správne,ja len doplním,že ak máš za apríl danovú povinnosť a za máj a jún nadmerny odpočet,tak to prepočítaš(odpočítaš)a rozdiel zaplatíš. Peknú nedelu.