martina
19.07.04,10:28
Musím do súhrnného výkazu uvádzať, aj tovar, ktorý nepredávame do zahraničia, ale ho iba prenajímame? Podľa mňa nie. Uvažujem dobre? Ďakujem
marianna
19.07.04,11:57
Prenájom nieje predaj tovaru, je to služba a tie sa do súhrného výkazu neuvádzajú.
Adela
20.07.04,03:15
Čo to znamená prenajímanie tovaru, ak je to hnutelný majetok treba o tom porozmýšľať, pretože do súhrnného výkazu ide aj premiestnenie tovaru.
martina
20.07.04,04:49
Ja som volala na DÚ a povedali mi, že to je služba a nemusí sa to uvádzať do súhrnného výkazu. Mňa tiež miatlo to premiestnenie tovaru, ale keď to povedali na daňáku, tak im budeme predsa veriť, no nie. Prajem pekný deň.