jarkra
04.09.09,08:40
Dobrý deň,

chcem sa spýtať, či je možné dohodnúť pri dohodách o pracovnej činnosti výplatu odmien za odpracované mesiace len raz za štvrťrok nie mesačne? Práce by však boli vykonávané pravidelne každý mesiac. Ak áno, ako by sa to premietlo do výkazov do SP a DU, boli by len nulové čo sa týka dohodárov?
A ešte v § 223 je napísané "Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti." Znamená to, že všetky ďalšie ustanovenia Zákonníka práce od druhej až po ôsmu časť sa nevzťahujú na dohody (ustanovenia o mzde, náhrade škody ...)

Ďakujem za odpovede.
Tweety
04.09.09,08:45
Dobrý deň,

chcem sa spýtať, či je možné dohodnúť pri dohodách o pracovnej činnosti výplatu odmien za odpracované mesiace len raz za štvrťrok nie mesačne? Práce by však boli vykonávané pravidelne každý mesiac. Ak áno, ako by sa to premietlo do výkazov do SP a DU, boli by len nulové čo sa týka dohodárov?
A ešte v § 223 je napísané "Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti." Znamená to, že všetky ďalšie ustanovenia Zákonníka práce od druhej až po ôsmu časť sa nevzťahujú na dohody (ustanovenia o mzde, náhrade škody ...)

Ďakujem za odpovede.
Ak v mesiac odpracujú, majú nárok na vyplatenie odmeny vo výplate za spomínaný mesiac. K druhej otázke je odpoveď, áno, nevzťahujú.
ROTI
04.09.09,09:22
Dobrý deň, prosím Vás vie mi niekto poradiť?
Podnikateľ mal dohodára o vykonaní práce, ktorý odpracoval do konca augusta 350 h.
Takže, ďalej už pracovať na dohodu o vyk. práce nemôže,
môže mu spraviť dohodu o pracovnej činnosti do31.12.2009?
Tweety
04.09.09,10:13
Dobrý deň, prosím Vás vie mi niekto poradiť?
Podnikateľ mal dohodára o vykonaní práce, ktorý odpracoval do konca augusta 350 h.
Takže, ďalej už pracovať na dohodu o vyk. práce nemôže,
môže mu spraviť dohodu o pracovnej činnosti do31.12.2009?
Prečo duplicitná otázka?
http://www.porada.sk/t119143-dohody.html
DanielaSL
04.09.09,10:38
Ak v mesiac odpracujú, majú nárok na vyplatenie odmeny vo výplate za spomínaný mesiac. K druhej otázke je odpoveď, áno, nevzťahujú.

Práve dnes aj mňa toto zaujímalo...ale Maji nejako tej tvojej odpovedi v prvej vete nerozumiem...
Mám si to vysvetliť, že neplatí otázka zadávateľa...čiže za každý mesiac má mať vyplatenú odmenu, nedá sa to štvrťročne?
Tweety
04.09.09,10:41
Práve dnes aj mňa toto zaujímalo...ale Maji nejako tej tvojej odpovedi v prvej vete nerozumiem...
Mám si to vysvetliť, že neplatí otázka zadávateľa...čiže za každý mesiac má mať vyplatenú odmenu, nedá sa to štvrťročne?
Len pri DoVP je uvedená možnosť dohodnúť sa, buď na odmene po častiach , alebo až po ukončení prác. Pri DoPČ taká možnosť uvedená nie je.
DanielaSL
04.09.09,10:42
Len pri Dohode o VP je uvedená možbnosť dohodnúť sa, buď čiastočne, alebo až po ukončení prác. Pri DoPČ taká možnosť uvedená nie je.
Aha..takže len pri DoVP.... teraz už rozumiem..ďakujem za urýchlené objasnenie.
Tweety
04.09.09,10:45
Aha..takže len pri DoVP.... teraz už rozumiem..ďakujem za urýchlené objasnenie.
Ja vychádzam z toho.
jarkra
08.09.09,12:31
Ďakujem za odpovede, ešte by som potrebovala vedieť, či je možné s zamestnancom, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti a z ktorého paragrafu mám pri nej vychádzať.
veronikasad
08.09.09,12:59
Ďakujem za odpovede, ešte by som potrebovala vedieť, či je možné s zamestnancom, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti a z ktorého paragrafu mám pri nej vychádzať.
§ 225
Na začiatok (http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-1-1-2009-a.html#hore)

(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu podľa § 223, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185.

(2) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.