vanilka
07.09.09,13:04
Slovensky podnikatel platca DPH sprostredkoval sluzbu /dodanie tovaru/ pre ceskeho podnikatela, tiez platcu DPH, pricom tento cesky podnikatel dodava dany tovar na Slovensko..

tato sluzba je predmetom dane vtedy ak jej miesto dodania je tuzemsko...

kde je jej miesto dodania?

miesto dodania pri sprostredkovatelskych sluzbach / dodanie tovaru, sluzby, nadobudnutiu tovaru/ je to iste miesto ako miesto dodania tovaru, sluzby, nadobudnutia tovaru...par 16. ods. 4 a 5 zakona

alebo plati vynimka, ze ak zakaznik, ktory ma pridelene ICO DPH v inom clenskom state ako je clensky stat, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo sluzby je miestom dodania sprostredkovatelskej sluzby ten stat, ktory pridelil ICO DPH zakaznikovi

v tomto pripade ale tato vynimka neplati ...lebo miesto dodania tovaru (kedze cesky podnikatel predava tovar z CR do SR) je CR (tam kde sa preprava tovaru zacina) a CR nie je iny stat ako ten, ktory pridelil zakaznikovi (ceska firma) ICO DPH...

tym padom plati ze miesto dodania sprostredkovatelskej sluzby je to iste ako miesto ako miesto dodania tovaru a to je CR

cize miestom dodania tejto sluzby nie je tuzemsko, nie je to predmetom dane, do vykazu sa neudava, fakturuje sa bez DPH a dan musi zaplatit cesky podnikatel v CR

je to takto spravne?:mee:

viem, ze je to motanica...ale nikto mi s tym nevie poradit..dokonca ani na DU

dik za kazdy prispevok
alenki
08.09.09,06:23
Podľa môjho názoru uvažuješ správne a miesto dodania je Česko. Na stránkach drsr.sk je aj metodický pokyn k uplatňovaniu zákona pri službách sprostredkovania, snáď pomôže.
AMM
08.09.09,06:28
Tiež si myslím, že faktúra je bez DPH a zdaní si to Čech. Máme podobný prípad a tiež som takto postupovala.
vanilka
08.09.09,07:03
Podľa môjho názoru uvažuješ správne a miesto dodania je Česko. Na stránkach drsr.sk je aj metodický pokyn k uplatňovaniu zákona pri službách sprostredkovania, snáď pomôže.


hladam ako diva ale nemozem to tam najst.....
alenki
08.09.09,08:00
drsr.sk - Daňové informácie - Pokyny a iné predpisy - Daňovým riaditeľstvom - DPH - pridané do 31.12.2008
Je tam príklad, ale opačný Taliansko-Slovensko
ivako
08.09.09,08:14
Ak podnikateľ - platiteľ dane registrovaný v SR sprostredkováva predaj tovaru pre českú spoločnosť registrovanú v ČR, a ak koná v jej mene a na jej účet, potom miestom dodania služby sprostredkovania, je to isté miesto ako miesto dodania sprostredkovávaného tovaru, a to je na základe § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný začína uskutočňovať, t.j. Česká republika. V kontexte s ustanovením § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPH služba sprostredkovania nie je predmetom dane v tuzemsku, t.j. podnikateľ fakturuje túto službu bez DPH. Miesto dodania uvedenej služby je v ČR.
azla
08.09.09,08:46
.... akosi sa mi nedarí priložiť celý pokyn (:D), ale podarilo sa mi tu dostať príklady, podľa ktorých môžeš postupovať. (toto, čo uvádza alenki)
Vladimír Ozimý
08.09.09,10:30
Slovensky podnikatel platca DPH sprostredkoval sluzbu /dodanie tovaru/ pre ceskeho podnikatela, tiez platcu DPH, pricom tento cesky podnikatel dodava dany tovar na Slovensko..

tato sluzba je predmetom dane vtedy ak jej miesto dodania je tuzemsko...

kde je jej miesto dodania?

miesto dodania pri sprostredkovatelskych sluzbach / dodanie tovaru, sluzby, nadobudnutiu tovaru/ je to iste miesto ako miesto dodania tovaru, sluzby, nadobudnutia tovaru...par 16. ods. 4 a 5 zakona

alebo plati vynimka, ze ak zakaznik, ktory ma pridelene ICO DPH v inom clenskom state ako je clensky stat, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo sluzby je miestom dodania sprostredkovatelskej sluzby ten stat, ktory pridelil ICO DPH zakaznikovi

v tomto pripade ale tato vynimka neplati ...lebo miesto dodania tovaru (kedze cesky podnikatel predava tovar z CR do SR) je CR (tam kde sa preprava tovaru zacina) a CR nie je iny stat ako ten, ktory pridelil zakaznikovi (ceska firma) ICO DPH...

tym padom plati ze miesto dodania sprostredkovatelskej sluzby je to iste ako miesto ako miesto dodania tovaru a to je CR

cize miestom dodania tejto sluzby nie je tuzemsko, nie je to predmetom dane, do vykazu sa neudava, fakturuje sa bez DPH a dan musi zaplatit cesky podnikatel v CR

je to takto spravne?:mee:

viem, ze je to motanica...ale nikto mi s tym nevie poradit..dokonca ani na DU

dik za kazdy prispevok

sprostredkovanie rieši aj smernica 2006/112/ES o zjednotení DPH v EU v članku 44. Ak je sprostredkovateľská služba poskytnutá osobe ktorá je identifikovaná pre daň v inej krajine ako je krajina uskutočnenia transakcie (v tomto prípade dodanie v SR), potom miesto dodania tejto služby je tam kde je odberateľ identifikovaný pre daň. Odberateľ je osoba, ktorej sa poskytuje sprostredkovateľská služba. V tomto prípade je to ČR kde je aj miesto dodania, t.j. vystavíte bez DPH a do DP to neuvediete. Povinnosť zdaniť službu ma ČR platiteľ
adabirk
08.09.09,10:51
predmetné sprostredkovanie nie je predmetom dane z pridanej hodnoty, nakoľko miestom dodania služby je iný členský štát - § 16 ods.6
-hodnota sprostredkovaného tovaru sa neuvádza v daňovom priznaní pre DPH
AMM
18.11.09,21:09
Slovenský platiteľ sprostredkoval pre českého platiteľa predaj výrobkov inému slovenskému platiteľovi. Následne slovenský sprostredkovateľ vystavil fa pre čecha. Správne ju vystavil bez DPH? Na fa uviedol § 16 ods. 6.
Pre posúdenie miesta dodania je dôležité, či výrobky zostali v ČR alebo prišli na SR? Alebo miestom dodania v tomto prípade bude ČR?
AMM
19.11.09,17:13
Slovenský platiteľ sprostredkoval pre českého platiteľa predaj výrobkov inému slovenskému platiteľovi. Následne slovenský sprostredkovateľ vystavil fa pre čecha. Správne ju vystavil bez DPH? Na fa uviedol § 16 ods. 6.
Pre posúdenie miesta dodania je dôležité, či výrobky zostali v ČR alebo prišli na SR? Alebo miestom dodania v tomto prípade bude ČR?

Vedel by mi niekto poradiť?
IvoM
19.11.09,17:33
Áno je to bez DPH, ak je to tak ako píšeš tak je to §16.6, odvolávku na tento paragraf ale na faktúre nemusíš už vyše roka uviesť, pozri si §73, konkrétne §73.2.h. Nerozumiem presne poslednej otázke, ide o dodanie tovaru alebo sprostredkovanie dodania tohto tovaru?
AMM
19.11.09,18:05
Myslela som tým, či z hľadiska miesta dodania je pri sprostredkovaní predaja výrobkov podstatné, kde sa dané výrobky nachádzajú alebo či miestom dodania je miesto, kde má odberateľ sídlo.