Ejo
07.09.09,12:31
Dobrý deň. Klient, neplatca DPH, JÚ, má záujem dovážať z MR kávu. Aby neplatil daň v MR, môže sa registrovať u nás na účely intrakom., dostane IČ pre dph, čím tovar nadobudnutý z MR zdaní 19% daňou u nás? On vlastne nebude klasickým platcom DPH, kde by si mohol uplatňovať aj odpočet, však?
A ak následne predá tovar na slovensku, nakoľko nie je platcom dph, fakturovať bude bez nej.
Je to správny postup?
Ďakujem
Martin Mocko
07.09.09,12:35
Dobrý deň. Klient, neplatca DPH, JÚ, má záujem dovážať z MR kávu. Aby neplatil daň v MR, môže sa registrovať u nás na účely intrakom., dostane IČ pre dph, čím tovar nadobudnutý z MR zdaní 19% daňou u nás? On vlastne nebude klasickým platcom DPH, kde by si mohol uplatňovať aj odpočet, však?
A ak následne predá tovar na slovensku, nakoľko nie je platcom dph, fakturovať bude bez nej.
Je to správny postup?
Ďakujem

Ak vedie JU - predpokladám, že ide o FO. Kde má trvalý pobyt?
Ejo
07.09.09,12:36
Trvalý pobyt má na Slovensku, a ide o FO.
Martin Mocko
07.09.09,12:41
Trvalý pobyt má na Slovensku, a ide o FO.

MR je predpokladám Maďarsko. Takže zostáva tu ešte otázka, či dodávateľ kávy z MR je plátca DPH alebo nie.
Slovenská FO v žiadnom prípade nebude platiť DPH v MR. Nemá ani prečo, keďže ide o dodávku tovaru.
Nastávajú tu 4 možnosti:
1. Dodávateľ neplátca - odberateľ (slovenská FO) neplátca - prebehne klasické dodanie bez DPH.
2. Dodávateľ plátca - odberateľ neplátca - vystavená faktúra je s DPH, pre odberateľa je celá suma náklad / nákup tovaru
3. Dodávateľ neplátca - odberateľ (slovenská FO) plátca - ako bod 1. faktúra je vystavená bez DPH
4. Dodávateľ plátca - odberateľ (slovenská FO) plátca - intrakomunitárna dodávka - faktúra vystavená bez DPH a samozdanenie v SR.

Či sa bude registrovať odberateľ ako platca DPH je už na jeho uvážení a ostatných okolnostiach, prípadne môže prekročiť limit pre reg. na DPH, kde vzniká plátca DPH zo zákona.
Ejo
07.09.09,12:49
A ako je to, ak sa niekto registruje pre intrakom. obchod, obdrží IČ DPH a nakupuje bez DPH v rámci EU, ale nárok na odpočet nie je, nakoľko nie je klasický plátca DPH? Toto som čítala v poradcovi.
macula
07.09.09,13:00
Dobrý deň. Klient, neplatca DPH, JÚ, má záujem dovážať z MR kávu. Aby neplatil daň v MR, môže sa registrovať u nás na účely intrakom., dostane IČ pre dph, čím tovar nadobudnutý z MR zdaní 19% daňou u nás? On vlastne nebude klasickým platcom DPH, kde by si mohol uplatňovať aj odpočet, však?
A ak následne predá tovar na slovensku, nakoľko nie je platcom dph, fakturovať bude bez nej.
Je to správny postup?
Ďakujem

Ak sa zaregistruje na Slovensku ako platca DPH a bude dovážať z MR tovar od platcu DPH v MR potom kupuje tovar bez DPH a v SR si slovenská firma tento tovar samozdaní(t.j. daň na vstupe aj výstupe bude rovnaká, takže výsledok voči ŠR bude 0).Následne ak bude platca, tak tento tovar bude predávať s DPH na Slovensku.
Ejo
07.09.09,13:06
A ako je to, ak sa niekto registruje pre intrakom. obchod, obdrží IČ DPH a nakupuje bez DPH v rámci EU, ale nárok na odpočet nie je, nakoľko nie je klasický plátca DPH? Toto som čítala v poradcovi.
Tomu rozumiem, že ak dodávateľ a odberateľ sú platcovia DPH, tak sa fakturuje bez nej, a tým pádom u odberateľa sa spraví samozdanenie - výstup,vstup.
Ale v poradcovi som sa dočítla, že ak nejde o klasického platiteľa DPH, tak pri nadobudnutí tovaru z EU ak má pridelené SK...., tovar zdaní na Slovensku, bez nároku na odpočet. Ako to je?
Martin Mocko
07.09.09,13:14
Tomu rozumiem, že ak dodávateľ a odberateľ sú platcovia DPH, tak sa fakturuje bez nej, a tým pádom u odberateľa sa spraví samozdanenie - výstup,vstup.
Ale v poradcovi som sa dočítla, že ak nejde o klasického platiteľa DPH, tak pri nadobudnutí tovaru z EU ak má pridelené SK...., tovar zdaní na Slovensku, bez nároku na odpočet. Ako to je?

To by chcelo článok vidieť. Ale môj predpoklad je, že ide o osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR alebo PO nemajúca sídlo na územi SR. Napr. ak by poľská FO alebo PO chcela dovážať kávu z MR na Slovensko. Vtedy sa môže na SR registrovať ako plátca a bude firme/FO normálne pridelené IČ DPH.
macula
07.09.09,13:14
Tomu rozumiem, že ak dodávateľ a odberateľ sú platcovia DPH, tak sa fakturuje bez nej, a tým pádom u odberateľa sa spraví samozdanenie - výstup,vstup.
Ale v poradcovi som sa dočítla, že ak nejde o klasického platiteľa DPH, tak pri nadobudnutí tovaru z EU ak má pridelené SK...., tovar zdaní na Slovensku, bez nároku na odpočet. Ako to je?

V ktorom poradcovi je to písané?
Ejo
07.09.09,13:21
Daňový a účtovný poradaca podnikateľa 08/2008 - komentár k zákonu o DPH, strana č. 108, v príklade.
Jana Acsová
07.09.09,15:39
Dobrý deň. Klient, neplatca DPH, JÚ, má záujem dovážať z MR kávu. Aby neplatil daň v MR, môže sa registrovať u nás na účely intrakom., dostane IČ pre dph, čím tovar nadobudnutý z MR zdaní 19% daňou u nás?Áno. Jedná sa o registráciu podľa § 7 ZDPH, ktorá môže byť tak ako klasická registrácia aj dobrovoľná. Takto registrovaná osoba si však musí následne kontrolovať obrat pre účely ďalšieho postupu. Môže sa z titulu splnenia obratu stať povinným platiteľom. Avšak až po splnení podmienok, prípadne po zmene registrácie, nakoľko za platiteľa sa môže registrovať aj dobrovoľne.


On vlastne nebude klasickým platcom DPH, kde by si mohol uplatňovať aj odpočet, však?Presne tak. Bude osobou identifikovanou pre daň bez štatútu platiteľa dane z pridanej hodnoty. Preto mu nevznikne právo na odpočítanie dane, ale daňová povinnosť áno.A ak následne predá tovar na slovensku, nakoľko nie je platcom dph, fakturovať bude bez nej.
Je to správny postup?
Áno. Vami uvádzaný spôsob je správny.
promont maja
08.09.09,06:37
Poprosím o uvedenie §, s ktorým predmetný príklad v DÚPP 8/2008 strana súvisí - neodoberám DÚPP ...