Vladky
07.09.09,19:41
Mám auto zaradené do firmy. Chcem ho predať. Je lepšie ho predať ako firma alebo po vyradení z firmy ako súkromná osoba. Viem, že príjem z predaja musím zdaniť tak či tak. Ide mi ale o to, či to bude mať nejaký vplyv na výpočet poistného do sociálky a zdravotnej ak auto predám ako firma alebo súkromná osoba.
Ďakujem.
Ester plus
08.09.09,07:19
Ak predáš auto ako firma bude to príjem podľa § 6 ZoDP a ten vstupuje do výpočtu VZ pre odvody do SP a ZP. Ak auto vyradíš z majetku a predáš ako súkromná osoba, nebude príjem z predaja podľa § 9 odst. c) osolobodený od dane z príjmu ale §9 už nebude vstupovať do VZ-ov.
ekonom1
08.09.09,13:34
Ak to auto predáš ako súkromná osoba a máš ho v podnikaní aj tak neutečieš. Jedine že by si si ho predal na súkr.osobu za symbolickú cenu (čo je spriaznená osoba a daniari to neradi vidia) a potom predal ako súkromník ďalej.
Ja by som sa dohodla s kupujúcim o tom že symbolickú cenu mu dám na faktúru a predám to z podnikania.
Mária.K.
09.09.09,08:10
Mám auto zaradené do firmy. Chcem ho predať. Je lepšie ho predať ako firma alebo po vyradení z firmy ako súkromná osoba. Viem, že príjem z predaja musím zdaniť tak či tak. Ide mi ale o to, či to bude mať nejaký vplyv na výpočet poistného do sociálky a zdravotnej ak auto predám ako firma alebo súkromná osoba.
Ďakujem.
Doporučujem vyradiť z majetku firmy a predať ako súkromná osoba. Odvody do fondov sa na základe tohto postupu neplatia, daňový úrad dostane to, čo mu patrí a nedochádza k nelegálnemu príjmu a skresľovaniu údajov o predajnej cene.
ekonom1
14.09.09,08:19
Doporučujem vyradiť z majetku firmy a predať ako súkromná osoba. Odvody do fondov sa na základe tohto postupu neplatia, daňový úrad dostane to, čo mu patrí a nedochádza k nelegálnemu príjmu a skresľovaniu údajov o predajnej cene.

Nemáš pravdu!
To by sa muselo aj tak ako FO zdaniť lebo zákon o dani z príjmov v § 9 písm d) hovorí:
oslobodený príjem: z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnut.veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.
Takže utieklo by sa pred fondami a daň by nás dobehla.
Mária.K.
14.09.09,08:33
Nemáš pravdu!
To by sa muselo aj tak ako FO zdaniť lebo zákon o dani z príjmov v § 9 písm d) hovorí:
oslobodený príjem: z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnut.veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.
Takže utieklo by sa pred fondami a daň by nás dobehla.
Pôvodná otázka od zadávateľa znela v tom zmysle, že nemá záujem platiť zbytočne vysoké odvody - nejavil záujem o obchádzanie dane. Moja odpoveď bola seriózna v tom zmysle, že štát dostane daň, ktorá mu patrí a kupujúci dostane správne doklad na cenu, ktorú zaplatil. Ako môžeš vedieť, že kupujúci bude súhlasiť s nižšou sumou na doklade ako v skutočnosti zaplatí? Môže potrebovať tiež neskôr zaradiť auto do majetku firmy a dať si zaplatenú sumu do nákladov, prípadne môžu vznikať ďalšie rôzne situácie, kde vyhotovením dokladu na nižšiu sumu bude kupujúci poškodený. Nechcem sa ďalej zmieňovať o tom, že doporučenie predaja za nižšiu sumu, ako je v skutočnosti zaplatená, je proti etikete porady.