Enie
08.09.09,13:44
Chcela by som sa opýtať na zmenu menovitej hodnoty základného imania v nadácii. Robí sa to tak ako napr. pri s.r.o.? Ide o to, že mi prišlo oznámenie z ministerstva vnútra SR, že máme taktiež povinnosť zmeniť menovitú hodnotu vkladov do imania. Odvolávajú sa na ustanovenia §11 odst.2 zákona o nadáciách. Ale ja teraz neviem na akých tlačivách, čo k tomu treba a či sa to podáva priamo na ministerstve, kde je vlastne nadácia registrovaná, alebo na okr.súde kde sa robí s.r.očka. Vie mi niekto konkrétne poradiť?
Ďakujem krásne:D
Enie
15.10.09,11:09
Je potrebné nasledovné: Návrh správcu na zmenu údajov zapísaných do registra, na ktorom musí byť pravosť podpisu úradne osvedčená. Špec.tlačivo na to nie je, treba len adresovať list MVSR, že chce nadácia a správca za ňu podať návrh na zmenu. K tomu je potrebné priložiť rozhodnutie správnej rady so všetkými podpismy členov o vykonaní zmeny v nadačnej listine vo forme dodatku k nadačnej listine. Zmena sa týka menovitej hodnoty imania nadácie (z 200 000Sk na 6638,78€)a zmeny majetkového vkladu zakladateľa(ak je viac vkladateľov tak aj ich vklady je potrebné prepočítať na €). Toto rozhodnutie ale nemusí byť úradne overené. No a 2x originál (nie kópia)úradne overený Dodatok k nadačnej listine, na ktorých musí byť pravosť podpisu predsedu správnej rady úradne osvedčená. Dúfam že to niekomu pomôže. Toto všetko sa posiela na MVSR a do konca roka sa neplatí žiaden poplatok.