Timcsi
09.09.09,12:44
Do NR SR bol dňa 21. augusta 2009 doručený návrh na vydanie zákona, prijatím ktorého by sa doplnilo znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely zákona o dani z príjmov" alebo len „návrh zákona"). V návrhu novely zákona o dani z príjmov sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. októbra 2009.

S cieľom motivovať zamestnancov k oddychovým aktivitám a podporiť cestovný ruch na území SR by mal predložený návrh zákona umožniť zamestnávateľom prispievať svojim zamestnancom na oddychové aktivity (napríklad na letné a zimné športy, na turistiku či na iné rekreačné aktivity) sumou do výšky 300 eur (9 037,80 Sk) ročne.

V prípade prijatia tohto návrhu zákona v znení, v akom bol predložený do NR SR, by mal zamestnávateľ po novom možnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorý preukáže, že vynaložil výdavky na oddychové aktivity na území SR, príspevok na oddychové aktivity zamestnanca strávené v zariadeniach na území SR do výšky vynaložených výdavkov.

Maximálna výška príspevku sa navrhuje v úhrne 300 eur (9 037,80 Sk) ročne pre zamestnanca, jeho manžela (manželku) a deti žijúce so zamestnancom v domácnosti, na ktorých by si zamestnanec v zmysle návrhu zákona mohol uplatniť tento príspevok. Na strane zamestnávateľa by sa tento príspevok mal považovať za daňový náklad a na strane zamestnanca za príjem zo závislej činnosti, ktorý by bol predmetom dane z príjmov. Ďalšie podrobnosti by následne upravil všeobecne záväzný právny predpis, na vydanie ktorého návrh zákona splnomocňuje Ministerstvo financií SR.
ropy
09.09.09,12:55
Do NR SR bol dňa 21. augusta 2009 doručený návrh na vydanie zákona, prijatím ktorého by sa doplnilo znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely zákona o dani z príjmov" alebo len „návrh zákona"). V návrhu novely zákona o dani z príjmov sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. októbra 2009.

S cieľom motivovať zamestnancov k oddychovým aktivitám a podporiť cestovný ruch na území SR by mal predložený návrh zákona umožniť zamestnávateľom prispievať svojim zamestnancom na oddychové aktivity (napríklad na letné a zimné športy, na turistiku či na iné rekreačné aktivity) sumou do výšky 300 eur (9 037,80 Sk) ročne.

V prípade prijatia tohto návrhu zákona v znení, v akom bol predložený do NR SR, by mal zamestnávateľ po novom možnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorý preukáže, že vynaložil výdavky na oddychové aktivity na území SR, príspevok na oddychové aktivity zamestnanca strávené v zariadeniach na území SR do výšky vynaložených výdavkov.

Maximálna výška príspevku sa navrhuje v úhrne 300 eur (9 037,80 Sk) ročne pre zamestnanca, jeho manžela (manželku) a deti žijúce so zamestnancom v domácnosti, na ktorých by si zamestnanec v zmysle návrhu zákona mohol uplatniť tento príspevok. Na strane zamestnávateľa by sa tento príspevok mal považovať za daňový náklad a na strane zamestnanca za príjem zo závislej činnosti, ktorý by bol predmetom dane z príjmov. Ďalšie podrobnosti by následne upravil všeobecne záväzný právny predpis, na vydanie ktorého návrh zákona splnomocňuje Ministerstvo financií SR.
Stále sa starajú o sprostosti a malicherné veci.Ak to pôjde takto nadalej ľudia budú radi, že majú prácu a hlavne výplatu načas.
Takto chcú pomôcť zamestnávateľom? Veď ich ničia vysokými odvodmi a budú nútený zamestnávať načierno alebo prepúšťať.
Zamyslite sa nad realitou!!!!!Tot nie je pomoc. ale výsmech.
Jara
09.09.09,13:19
U nás už v tomto roku hundrali voči príspevku na stravovanie :confused:, no a poskytujú len tu povinnú časť, čiže minimum a vraj ich nezaujíma zamestnancov žalúdok ale jeho výkon... :mee: Toť nejakých 300 € na rekreovanie im určite tak bude ležať na srdci... :D Ak na to máš, tak si užívaj, ak nie, tak si tráv dovolenku prácou...:mad: Podľa mňa sa týmto vôbec cestovný ruch nepodporí.
ALDA
09.09.09,14:11
U nás už v tomto roku hundrali voči príspevku na stravovanie :confused:, no a poskytujú len tu povinnú časť, čiže minimum a vraj ich nezaujíma zamestnancov žalúdok ale jeho výkon... :mee: Toť nejakých 300 € na rekreovanie im určite tak bude ležať na srdci... :D Ak na to máš, tak si užívaj, ak nie, tak si tráv dovolenku prácou...:mad: Podľa mňa sa týmto vôbec cestovný ruch nepodporí.

Ale na tieto prilepšenia je potrebné mať €. Mňa vie vytočiť, že je to daňovo uznaný náklad, ale firma si musí naň zarobiť!!!
Jozef I
09.09.09,14:51
Takže to budú využívať iba konatelia, nakoľko sa považujú za zamestnancov a budú si preplácať cez firmu svoje dovolenky. :D
Mária.K.
09.09.09,16:03
Stále sa starajú o sprostosti a malicherné veci.Ak to pôjde takto nadalej ľudia budú radi, že majú prácu a hlavne výplatu načas.
Takto chcú pomôcť zamestnávateľom? Veď ich ničia vysokými odvodmi a budú nútený zamestnávať načierno alebo prepúšťať.
Zamyslite sa nad realitou!!!!!Tot nie je pomoc. ale výsmech.
Podpora v kríze to teda nie je aj z toho dôvodu, že firma si síce príspevok uplatní ako daňový náklad, ale zamestnancovi sa to započíta ako zdaniteľný príjem, z ktorého (mám pocit) sa navyše odvádzajú aj odvody na zdravotné poistenie. Majú to teda dobre vyrátané.:D:mee: