slavuska
10.09.09,08:53
Sme slovenská firma platca DPH v SR, ktorá prenajíma stavebné plošiny českej firme platcom DPH v ČR. Tieto plošiny česká firma používa na stavbe na území Slovenska . Miestom dodania služby podľa §15 odst.7 a odst. 8 písm. f, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom , ako je SR, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň. Máme teda tento prenájom plošín faktúrovať bez DPH, aj keď spotreba služby je na území SR?
Milan Benka
10.09.09,06:55
Sme slovenská firma platca DPH v SR, ktorá prenajíma stavebné plošiny českej firme platcom DPH v ČR. Tieto plošiny česká firma používa na stavbe na území Slovenska . Miestom dodania služby podľa §15 odst.7 a odst. 8 písm. f, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom , ako je SR, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň. Máme teda tento prenájom plošín faktúrovať bez DPH, aj keď spotreba služby je na území SR?

Pri službách rozhoduje miesto dodania určené v zmysle §§ 15,16 a nie miesto, kde bola služby fyzicky vykonaná.
betka
11.09.09,08:08
JA sa len spýtam, čo je stavebná plošina. Je to montážna plošina?

Asi takáto?

http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/1099/1099434-montaznu-plosinu-mp-13-2-na-avia-30-1.jpg

Ak ano, tak riešeniie nasledovné:
Miestom dodania služby je Slovesnko, pretože ide o prenájom dopravného prostriedku, kde miestom dodania služby je miesto. kde má dodavatel svoje sidlo ........ Služba je predmetom DPH podla par. 2 a FA v režime DPH so slov. DPH.
15/1

Dopravný prostriedok nám definuje par. 11/12:
- pozemné MV so zdvihovým objemom viac ako 48 cm3, alebo s výkonom vyšším ako 7,2 kW určené na prepravu osob alebo nákladov.

Ak je toto tá VAša stavebná plošina, tak ide o dopravný prostriedok