PBEA
11.09.09,08:05
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť?
Prišiel nám príkaz na úhradu trov, exekútor nám vymáhal pohľadávku, ktorú sa nepodarilo vymôcť.
Na príkaze je požiadavka na zaplatenie náhrady hotových výdavkov bez DPH a odmena včetne DPH.
Ako mám daný prídad zaúčtovať? Môžem si uplatniť DPH, nemám faktúru, ani IČ DPH, mám len príkaz na úhradu trov exekúcie.Vopred ďakujem!
Vladimír Ozimý
12.09.09,20:19
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť?
Prišiel nám príkaz na úhradu trov, exekútor nám vymáhal pohľadávku, ktorú sa nepodarilo vymôcť.
Na príkaze je požiadavka na zaplatenie náhrady hotových výdavkov bez DPH a odmena včetne DPH.
Ako mám daný prídad zaúčtovať? Môžem si uplatniť DPH, nemám faktúru, ani IČ DPH, mám len príkaz na úhradu trov exekúcie.Vopred ďakujem!

podľa toho čo uvádzate ste osobou povinnou v súdnou spore t.j. ste prehrali voči osobe, ktorá Vás asi dala na súd. Služby exekúcie boli poskytnuté práve tej druhej strane a nie Vám. Takže v totmo prípade nárok na odpočítanie DPH nemáte pretože ste neprijali službu vy ste len na základe zákonov povinní to zaplatiť. T.j. trovy exekúcie treba zúčtovať komplet na ťarchu účtu 548 aj s DPH ako daňový výdavok.
PBEA
13.09.09,11:45
my sme požiadali exekútora o vymáhanie pohľadávky, nás nedal nikto k súdu, my sme vymáhali pohľadávku a nepodarilo sa ju exekútorovi vymôcť, lebo firma už neexistuje, tak musíme zaplatiť súdne trovy...
Vladimír Ozimý
13.09.09,16:32
my sme požiadali exekútora o vymáhanie pohľadávky, nás nedal nikto k súdu, my sme vymáhali pohľadávku a nepodarilo sa ju exekútorovi vymôcť, lebo firma už neexistuje, tak musíme zaplatiť súdne trovy...

Takže v provom prípade som to dal na Vás ako osobu ktorá prehrala spor. Vyplývalo mi to z toho. V tomto prípade je samozrejme iná situácia. Ak ste vy požiadali exekútora aby vykonal exekúciu a musíte to zaplatiť exekútor je povinný vám vystaviť faktúru a vy si môžete samozrejme odpočítať DPH.
PBEA
14.09.09,10:25
už som tu prelistovala okolo tejto problematiky veľa toho, ale neviem sa z toho dostať, kedy je možnosť odpočtu dph a kedy nie a či je povinný exekútor vystaviť faktúru a kedy nie je.
A v tom príspevku z daňového úradu "Exekútor a jeho daňové povinnosti", kto je vlastne oprávnený a kto je povinný........?
adabirk
14.09.09,10:35
exekútor - platiteľ DPH - je povinný vystaviť za poskytnutú službu faktúru v zmysle § 71 zákona o DPH - vyžiadajte si ju. Na základe faktúry máte nárok na odpočítanie dane - § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH.
PBEA
14.09.09,12:35
práve mi prišla faktúra, ďakujem......