lenkapackova
11.09.09,12:51
Ahojte

poprosila by som o radu:

dodávka tovaru 3 štáty
1. dodávateľ: IT platca DPH v IT
1. odberateľ : SR platca DPH v SR
2. odberateľ : ČR neplatca DPH v ČR - FO

tovar dodaný priamo z IT do ČR zabezpečuje SR, musí sa Slovenský odberateľ identifikovať pre DPH v ČR a faktúrovať s DPH českou?

aby sme savyhli registrácii, bolo by vyhodnejšia prepraviť tovar z IT do SR a následne zo SR do ČR ?

ďakujem
lenkapackova
11.09.09,11:21
vie niekto poradiť prosím ? :confused:
Monika Kováčová
11.09.09,11:25
§ 45
Oslobodenie od dane
pri trojstrannom obchode

(1) Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak

a) sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu,
b) osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
c) prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,
d) tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet,
e) druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a
f) druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.

Podľa môjho názoru v tvojom prípade nejde o trojstranný obchod v zmysle zvýrazneného