AdrianaA
14.09.09,09:26
Spoločnosť dováža z tretích krajín tovar, ktorý prichádza do Hamburgu a odtiaľ je prepravený do SR. V SR sa preclý, kde hodnotou pre vypočítanie cla sú hodnota tovaru z faktúry + hodnota dopravy z faktúry prepravcu.
V JCD je vypočítaná aj DPH. Následne asi po 2 týždňoch nám príde faktúra z Hamburgu od nemeckej spoločnosti, ktorá si faktúruje manipulačné poplatky, nakoľko je tovar prevážaný v kontajnéry. Na tejto faktúre je uvedená hodnota služby bez DPH. My takúto faktúru samozdaňujeme. Je to v poriadku ?
adabirk
14.09.09,07:51
Nie.
V zmysle akého paragrafu samozdaňujete? V § 69 o DPH sa nenájdete. Uvedené služby súvisia s dovozom tovaru a mali by vstupovať do základu dane pri výpočte DPH pri dovoze tovaru.
AdrianaA
14.09.09,08:13
Správne. Mali by vstupovať do základu dane pri dovoze tovaru. Problém je ale v tom, že cena týchto služieb nie je pevná a nemecká spoločnosť, ktorá nám to fakturuje ju vlastne len refakturuje od iného nemeckého partnera. Takže my v čase dovozu nevieme presnú hodnotu tejto služby.
V podstate by sme mali vždy po príchode takejto faktúry požiadať colný úrad o opravné JCD, aby nám dopočítali DPH do JCD. To znamená, že na každé JCD by bolo opravné JCD. Čo sa mi zdá byrokratické .
do základu dane pri výpočte DPH pri dovoze tovaru. Dnes 10:26 AM
adabirk
14.09.09,08:23
je to pravda, ale tak je to uvedené v zákone o DPH. Povinnosť "samozdaňovať" v danom prípade nie je - je to služba súvisiaca s dovozom tovaru.
AdrianaA
14.09.09,09:08
Ako to teda riešiť, aby to nebolo napadnuteľné ?
adabirk
14.09.09,09:32
Neideálnejšia by bolo dostať faktúru za prepravu kont. včas, napr. dohodnúť zasielanie faktúry elektronicky. Ťažko radiť, tak by to malo byť (no realita je často iná).
AdrianaA
14.09.09,10:09
Neideálnejšia by bolo dostať faktúru za prepravu kont. včas, napr. dohodnúť zasielanie faktúry elektronicky. Ťažko radiť, tak by to malo byť (no realita je často iná).
Problém je v tom, že firma, ktorá nám manipulačné fakturuje tiež čaká na faktúru od svojho dodávateľa, takže svoju faktúru vystaví 2-3 dni po vykonaní služby a to máme kontajnér dávno preclený. Potom ešte po mesiaci príde faktúra na ďalšie služby napr. oneskorené vrátenie kontajnéra a pod. To tiež nemáme šancu mať pri preclievaní. My sme zvolili cestu samozdanenia. Nie je to správne, ale nevieme si s tým poradiť. Dala som túto otázku na poradu preto , aby som poprípade zistila ako to robia iné firmy.