felama
14.09.09,12:30
Dobrý deň,
prosím o radu, v jednoduchom účtovníctve máme v knihe pohľadávok 3. staré pohľadávky. Keďže nám nezaplatili šlo to na súd, teraz došlo k súdnemu zmieru , zaplatili nám polovicu, čo mám spraviť v knihe pohľadávok s druhou polovicou?
Ďakujem za každú radu.
casch
14.09.09,21:02
Ak ste upustili od ďalšieho vymáhania, je potrebné zostatok pohľadávky odpísať. Odpis pohľadávky sa zaúčtuje v knihe pohľadávok ako zánik pohľadávky. V peňažnom denníku sa odpis prejaví v uzávierkových operáciách ako zvýšenie príjmov ovplyvňujúcich základ dane v tom účtovnom období, v ktorom sa účtovná jednotka rozhodla od ďalšieho vymáhania upustiť.
Odpis pohľadávky bez vplyvu na základ dane je možný len pri splnení podmienok uvedených v § 19 odst.2 písm. h) a i) zákona o dani z príjmov. Potom sa uzávierkové operácie neúčtujú a pohľadávka sa len vyradí knihy faktúr.