Dagmara1980
14.09.09,19:04
Ahojte. Mám taký problém:
Spoločnosť kúpila auto na spotrebný úver cez leasingovú spoločnosť v januári 2008. auto som zaradila, odpisovala. Vo marci 2009 nám auto odobrali pre neplatenie úveru, v auguste nám prišlo finančné vysporiadanie zmluvy o úvere - výška úveru, nesplatená istina, náklady na služby agentúr, predajná cena.
Ako mám postupovať, ako účtovať? Vo všetkých témach sa rieši iba predčasne ukončený leasing, ale nikde nič o úveroch.
Dagmara1980
07.12.09,14:29
Ahojte. Ešte stále sa nenašiel nik, kto by mi poradil? Prosím, prosím, pokúste sa.
ada159
18.01.11,12:30
to zaujíma aj mňa, ale odobratie v roku 2009 a dokladyk vysporiadaniu budú až po odpredaji auta, teda pravdepodobne v r. 2010
ada159
18.01.11,14:20
Vie mi niekto poradiť ako zaučtovať v PU, ked bolo auto zaobstarané formou úveru a pre neplatenie bola zmluva vypovedaná a auto odobraté, doklady k vysporiadaniu budú až po predaji auta.
Dagmara1980
25.01.11,18:45
Napíšem ti, čo mi na to napísal daňový poradca:
Vyradenie dlhodobého majetku z dôvodu jeho predaja a odpočítanie predajnej ceny zo zostatku úveru, z ktorého bol obstaraný, sa v PU zachytí nasledovne:
- ZC automobilu vyradeného predajom 541/082
- vyradenie automobilu z používania v cene obst. 082/022
- výnos z predaja automobilu 311/641
- započítanie pohľ. za predaj so záväzkom za bank. úver 461/311

ZC dlhodobého hmot. a nehm. majetku, ktorý sa vyraďuje z dôvodu predaja, sa účtuje na ťarchu účtu 541 - a to vo výške rozdielu medzi cenou predaného majetku zaúčtovanom na účtoch účt. skupín 01, 02 - odpisovaný a vytvorenými oprávkami a opravnými položkami(§68 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PU), teda v účtovnej ZC, ktorou je rozdiel medzi obst. cenou a doteraz zaúčtovanými odpismi.

ZC hmot. a nehm. majetku vyradeného z dôvodu jeho predaja alebo likvidácie, alebo pomerná časť ZC vzťahujúca sa na predanú časť majetku je daňovým výdavkom a to aj v tom prípade, ak je ZC vyššia ako predajná cena. Vyplýva to z § 19 ods.3 písm. b) zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

ZC sa myslí rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov.

Ak k predaju automobilu došlo v apríli 2009, daňový odpis za rok 2009 si už účt. jednotka uplatniť nemôže. Daňovou ZC automobilu bude rozdiel medzi obst. cenou a daňovým odpisom za rok 2008.

V daňovom priznaní je potrebné vysporiadať najskôr rozdiel medzi účt. a daň. odpismi a potom rozdiel medzi účt. ZC (položka za účte 541) a daňovou ZC.
ada159
26.01.11,10:31
Dakujem za príspevok, veľmi mi pomohol a utvrdil ma v mojom zaučtovaní, ale moja otázka ešte znie.
Uverová zmluva zanikla k 30.09., ale vyučtovanie bude až v dalšom roku, pretože bude až po predaji auta úverovou spoločnosťou. Ako v roku 2010 zaučtovať zostatok úveru
479/325 a v roku predaja potom 325/641 alebo už v roku 479/648 podľa zostatku úveru?
KEJKA
26.01.11,10:38
nakoľko vysporiadanie bude až v nasl. roku, ale auto bolo odobraté už v tomto roku, tak auto by som vyradila, odhlásila z DMV, za nasl. mesiace by som DMV neplatila /to len na okraj/
ZC auta by som evidovala na pohľadávkach voči LZ spoločnosti.
VY ste auto nepredali, vzali vám ho, aj ked v zmysle zmluvy.
Takže 378/082 v ZC, a započítate to na základe dokladov v nasl. roku.
Záväzok voči LZ by som zvýšila o predpokladané náklady - vytvorila účtovnú rezervu.
ada159
26.01.11,12:57
Takže v roku 2010 neriešila vyradenie cez 541/082?
KEJKA
26.01.11,13:40
nie, miesto 541 pohľadávku voči LZ spoločnosti, ale auto by som vyradila, teda ešte zápis 082/022
ada159
26.01.11,14:24
dakujem pekne za radu(poradu). Som už z toho trošku domotaná, tak ak by som mohla, prosím o odkontrolovanie

odpisy 551/082
ZC auta 378/082
vyradenie 082/022
zostatok úveru 479/323
DP 2010 - porovnanie odpisov( pripočitateľná položka)
účtovanie r. 2010
323/641
541/378
DP 2011 - porovnanie ZUC a DUC

nie som si istá, či porovnanie ZUC a DUC tiež vykonať v r. 2010 alebo až v 2011
ada159
27.01.11,10:28
je to takto správne?
ada159
15.02.11,16:04
pre tých, ktorí majú takýto istý prípad možno pomôže vyjadrenie z drsr:
Ak došlo k predčasnému ukončeniu zmluvy a odobratiu predmetného vozidla úverovou spoločnosťou, účtovná jednotka účtovné odpisy zaúčtované do doby odobratia vozidla ponechá zaúčtované v nákladoch na účte 551 a pristúpi k zaúčtovaniu vyradenia vozidla z majetku doúčtovaním zostatkovej ceny do nákladov na účet 551.
V súlade s § 22 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovník v roku 2010 daňové odpisy neuplatní. Daňová zostatková cena je daňovým výdavkom len v prípadoch vymedzených v § 19 ods. 3 písm. b) až d) zákona o dani z príjmov. Pretože v predmetom prípade nejde o vyradenie majetku podľa uvedených ustanovení, zostatková cena predmetného vozidla je podľa § 21 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov nedaňovým výdavkom.
zuzu 76
24.11.11,07:27
Dobrý deň, poprosím o radu... mám podobný prípad : odobraté vozidlo , ktoré bolo obstarané formou spotrebného úveru leasing.spoločnosťou,, predpokladané vyrovnanie úveru r. 2012.. zaujíma ma otázka ohľadom DPH,,, DPH uplatnená pri obstaraní vozidla,, pri odobratí vozidla sa DPH neodvádza?
zuzu 76
24.11.11,09:03
Prosím, nikto mi nevie poradiť?
ada159
27.11.11,13:38
Tiež ma zaujíma táto otázka. A v prípade že ano, či sa DPH bude odvádzať až pri predaji auta úverovej spoločnosti alebo pri vyradovaní(odobratí auta)