Rozalka
15.09.09,18:47
K problematike skupinovej registrácie DR SR vydalo metodický pokyn na stránke:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_skupreg.pdf

Pokyn v prílohe
Aljok
25.09.09,09:03
Na stránke DRSR sa objavilo toto upozornenie:

Upozorňujeme na zmenu v zverejnenom metodickom pokyne č. 43/2/2009 k uplatňovaniu DPH pri skupinovej registrácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V uvedenom metodickom pokyne bol zmenený druhý odsek na strane 11. Zmena sa týka podávania daňových priznaní zástupcom skupiny za členov skupiny za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce registrácii skupiny (napr. za december resp. IV. Štvrťrok 2009).

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_skupreg.pdf