Dana7
16.09.09,09:52
Prosím o radu, pri účtovaní DPH. Nakúpili sme tovar z USA. Vyclievanie nám zabezpečila DHL. Dňa 31. 8. 2009 sme uhradili colnú zábezku / clo a DPH / a dátum na tlačive JCD o vyclení je 28. 8. 2009. Tlačivo JCD k nám však došlo až dnes. Program mi automaticky dáva DPH z tohto JCD do septembra, nakoľko až v septembri mám k dátum prijatia, ale v skutočnosti bol tovar vyclený už v auguste, aj DPH bola zaplatená v auguste. Môžem si teda opraviť dátum zdaniteľného plnenia, resp. dátum prijatia na august, a tú DPH dať do augustového priznania?

Ďakujem
Nutricia
16.09.09,08:04
Myslím že ked ti ten doklad došiel do dátumu na podanie DP DPH tak to treba dat do augusta.
adabirk
16.09.09,10:18
- v zmysle § 51 ods. 1 písm. d) nárok na odpočítanie dane si platiteľ uplatní, ak má doklad potvrdený colným orgánom a daň je správcovi dane zaplatená, t.j. DPH bolo zaplatené v auguste - JCD o dovoze tovaru máte do podania daňového priznania za august - z toho vyplýva, že máte nárok na odpočítanie dane v zdaňovacom období august 2009,
- opravte dátum zdaniteľného plnenia august 2009 - mal by Vám program automaticky brať potom nárok na odpočítanie dane august 2009.