toju
16.09.09,10:59
ahojte. žívnostník má prevádzku inde ako sídlo.
Ked vystavujem faktúru za službu ktorá adresa tam má byť uvedená? Sídlo alebo prevádzka?alebo obe?
lorelei
16.09.09,11:04
Pridam sa k tejto teme otazkou tiez : Ten isty pripad, a zaujima ma, aka adresa ma byt napr. na razitku, a vobec aj na uradne dokumenty aku uvadzat, ci prevadzkovu adresu, alebo adresu sidla. Dakujem.
atka4
16.09.09,11:08
Zákon o účtovníctve....
§ 10
Účtovný doklad
Na začiatok

(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

(2) Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5.

Zákon o DPH
§ 71
Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku
(2) Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.

Podrobne naštuduj minimálne túto "bibliu" pre účtovníka, ak si účtovník:

http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html#10

http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html#71

http://www.porada.sk/t2886-etiketa-porady.html

6. Predtým, než položím svoju otázku, pohľadám na Porade, či sa už tento problém neriešil.
atka4
16.09.09,11:10
Pridam sa k tejto teme otazkou tiez : Ten isty pripad, a zaujima ma, aka adresa ma byt napr. na razitku, a vobec aj na uradne dokumenty aku uvadzat, ci prevadzkovu adresu, alebo adresu sidla. Dakujem.
Najlepšie uvádzať oboje.
SW by mal dať možnosť uviesť súčasne aj niesto podnikania - sídlo, /ako je uvedené v ŽL - osobne to kontrolujem na www.zrsr.sk (http://www.zrsr.sk), kde nájdeš naraz aj FO aj PO/, ale tiež miesto prevádzky.

Len by som doplnila....

Vieme sa tak trochu zorientovať "pozorovaním" aj takto:
Napr. Fa od mob. operátorov. Sídla majú zväčša v Ba, ale pracovísk - stredísk, prevádzok v každom kúte. Čo majú uvedené na Faktúre?...A pritom v Ba väčšina ich odberateľov nebola....možno pomôže....;)
lorelei
16.09.09,11:48
Najlepšie uvádzať oboje.
SW by mal dať možnosť uviesť súčasne aj niesto podnikania - sídlo, /ako je uvedené v ŽL - osobne to kontrolujem na www.zrsr.sk (http://www.zrsr.sk), kde nájdeš naraz aj FO aj PO/, ale tiež miesto prevádzky.

Dakujem za odpoved, respektujem aj etiketu, len som sa nevedela zorientovat, kde mam pod cim hladat. Asi som antitalent. Este raz dakujem, pekny den.:)
atka4
16.09.09,11:57
Dakujem za odpoved, respektujem aj etiketu, len som sa nevedela zorientovat, kde mam pod cim hladat. Asi som antitalent. Este raz dakujem, pekny den.:)
v odpovedi pre teba to nebolo;);)
lorelei
16.09.09,12:15
v odpovedi pre teba to nebolo;);)

viem, ale keby som zadala temu ja, tak ano, v pohode.....;):)
toju
18.09.09,19:23
ahojte ahojte. budem vystavovať faktúru. my sme dodávatelia. odberatel má sídlo v Bratislave ale prevádzku v Galante. Mám tam zadat teda tiez obe adresy?alebo stačí len prevádzka?
akina
19.09.09,13:04
ahojte ahojte. budem vystavovať faktúru. my sme dodávatelia. odberatel má sídlo v Bratislave ale prevádzku v Galante. Mám tam zadat teda tiez obe adresy?alebo stačí len prevádzka?
Ak ide o FO uvádzaš adresu miesta podnikania, ak ide o PO uvádzaš adresu sídla, adresa prevádzkarne môže byť uvedená tiež.