zuzanka222
17.09.09,08:56
Dobrý deň,potrebovala by som jednu informáciu,dostali sme list z DU na daňovú kontrolu daň z príjmu FO za rok 2007/list.sme obdržali 04,09,2009/a kontrola sa má uskutočniť 07.10.2009/je tam uvedený dátum,hodina začatie kontroly,poschodie kde sa máme dostaviť,ale nič otom čo máme so sebou doniesť.vedel by mi niekto odpovedať ,či by tam nemalo

byť uvedené ,aké doklady?alebo doniesť všetko čo sa týka r.2007?
ewita888
17.09.09,09:01
úplne všetko, čo sa týka dane z príjmu, čiže čo je v účtovných knihách.. včetne miezd.. čiže celý rok 2007..:-)
adabirk
17.09.09,09:09
- kontrola bude začatá v uvedený deň a hodinu, avšak nemusí byť vykonávaná na DÚ, ale aj u Vás (ak máte vytvorené vhodné podmienky na výkon kontroly-t.j., keď máte priestor na to kde kontrolórov usadíte) záleží od toho či máte tých dokladov za predmetný rok veľa,
- najlepšie bude, ak sa so správcom dane dohodnete telefonicky, kde bude vykonávaná kontrola,
- v prípade, že kontrolór bude trvať na kontrole na DÚ, telefonicky sa s ním dohodnite čo všetko potrebuje - predpokladám však, že všetko za uvedený rok.
zuzanka222
18.09.09,09:19
Ďakujem za odpovede,no na tom oznámení stálo ,že mi sa máme dostaviť na DU,len tam nebolo uvedené čo im máme doniesť,to znamená že na tom oznámení nemusi byť napisané ,čo chcú,teba im zavolať a oni nám to povedia, ano?Ale asi všetko čo sa týka roku 2007.No dúfam ,že to prežijeme .A ešte otázka,počas kontroly tam celý čas musíme byť?a mohol by mi niekto povedať aké su pokuty za nezrovnalost?
tuta
18.09.09,09:27
Nestresuj, ide víkend :) prežiješ to. Len sa dohodni so správcom prípadne pracovníkom kontroly, čo všetko máš predložiť.
IVEB
18.09.09,09:49
My keď sme mali daňovú kontroly, / závislá činnosť, daň z príjmu , DPH/ vždy sme mali priložený zoznam dokladov , ktoré im máme doniesť. Ak kontrolu budú robiť na DÚ t,.zn. neprídu k Vám do firmy , tak doklady treba len doniesť a oni Vás vyzvú resp. zatelefonujú Vám čo bude treba doložiť resp. vysvetliť.
Ja by som im určite zatelefonovala , ak Vám nezaslali zoznam dokladov, ktoré si máte priniesť .
zuzanka222
18.09.09,10:30
No je veľmi ťažké nestresovať sa ,ja to neviem,prechádzam si celý rok a neviem si skoro na nič spomenúť,je to predsa dva roky nazad.A ide o kontrolu Dane z príjmu FO.No aj tak ďakujem za podporu.
Zita5
18.09.09,10:32
Dobrý deň,potrebovala by som jednu informáciu,dostali sme list z DU na daňovú kontrolu daň z príjmu FO za rok 2007/list.sme obdržali 04,09,2009/a kontrola sa má uskutočniť 07.10.2009/je tam uvedený dátum,hodina začatie kontroly,poschodie kde sa máme dostaviť,ale nič otom čo máme so sebou doniesť.vedel by mi niekto odpovedať ,či by tam nemalo

byť uvedené ,aké doklady?alebo doniesť všetko čo sa týka r.2007?

7.10.2009 sa dostaví daňový subjekt na daňový úrad , pracovníci DU spíšu zápisnicu o začatí DK a zároveň sa s Vami dohodnú , či prídu ku Vám , či máte na to vhodné miesto , ak nie tak si dohodnete termín , kedy prinesiete doklady na DU a kedy konkrétna daňová kontrola sa oficiálne zaháji.
Nebojte sa a hlavne kľud .

Pripravíte si doklady za celý rok 2007 . Nebudú Vám vypisovať čo konkrétne si máte pripraviť .
Muška
18.09.09,10:35
Zuzanka nerob paniku. :D

Koľko kusov šanónov máš za ten rok?
Môj klient mal 12 šanonov. Telefonicky som sa so správcom dohodla, ktoré šanóny máme priniesť /na začiatok ich bolo 5/ a postupne podľa požiadavky DU sme priniesli ostatné.
Zoltán Kovács
18.09.09,10:36
Ja vždy mám radšej keď kontrola prebehne na DÚ. Ak by kontrola prebiehala v konkretnej firme, tak v kuse by "otravovali" otázkami, žiadosťami. Takto vždy dostavajú moji klienti naraz čo ešte treba doložiť, na čo sme prípadne zabudli, resp. treba vysvetliť.
DÚ nie je žiadny strašiak, tak isto sú len ľudia. Všetko záleží na komunikácii s kontrolórmi. Mne osobne už dobrých pár krát aj pomohli, že čo bolo zle z hľadiska postupov, a ak počas kontroly sa to dalo opraviť, tak sa opravilo. Nie vždy sú zameraní na to aby za každú cenu udelili pokutu. Ja takéto kontroly vnimám aj tak, že potvrdzujú moju prácu, resp. upozorňujú na chyby. A ak kontrola dopadne úspešne, tak aspoň aj klient vidí, že práca bola odvedená kvalitne.
ALDA
18.09.09,10:43
Pre mňa je výhodnejšia kontróla vo firme, pretože to trvá kratšie a hneď predložím, čo potrebujú.:)
Zoltán Kovács
18.09.09,10:46
Pre mňa je výhodnejšia kontróla vo firme, pretože to trvá kratšie a hneď predložím, čo potrebujú.:)

Je to otázka prístupu. Samozrejme Heli máš aj ty pravdu. Ale ak učtujem externe, tak pre mňa je výhodnejšie odniesť na DÚ všetky veci. Už som tam pár krát niešol 20 a viac šanonov na kontrolu. Kontrolórky skoro odpadli, tak tomu urobili krátky proces.
Zuzina
16.10.09,10:23
Vediem účtovníctvo v s.r.o., ktorej začala kontrola na DPH za rok 2008. Daňováci chceli prísť do firmy, no z priestorových dôvodov sme im doklady odniesli na DÚ. Oni súhlasili, no napriek tomu chcú vidieť sídlo firmy. Stretli ste sa aj s takýmto konaním?
Máme taký problém, že konateľ má prevádzku - neoficiálnu, preto ma to zaujíma, prečo chcú vidieť sídlo, či je to bežné...
Zita5
16.10.09,10:24
Vediem účtovníctvo v s.r.o., ktorej začala kontrola na DPH za rok 2008. Daňováci chceli prísť do firmy, no z priestorových dôvodov sme im doklady odniesli na DÚ. Oni súhlasili, no napriek tomu chcú vidieť sídlo firmy. Stretli ste sa aj s takýmto konaním?
Máme taký problém, že konateľ má prevádzku - neoficiálnu, preto ma to zaujíma, prečo chcú vidieť sídlo, či je to bežné...


Majú na to právo , netreba sa tomu čudovať .:)
Zuzina
16.10.09,10:26
Určite majú právo, skôr ma zaujíma, s akým zámerom to robia, čo ich konkrétnejšie zaujíma...
Zita5
16.10.09,10:27
Určite majú právo, skôr ma zaujíma, s akým zámerom to robia, čo ich konkrétnejšie zaujíma...


Možno náklady uplatňované v súvislosti so sídlom/prevádzkou , nahlásenie sídla/prevádzky , označenie .....
Johanka
16.10.09,10:27
Zákon o správe daní a poplatkov
§15
(6) Kontrolovaný daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane tieto povinnosti:

a) umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu,
b) zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly,
c) poskytovať požadované informácie sám alebo ním určenou osobou,
d) predkladať účtovné a iné doklady, ktoré preukazujú hospodárske operácie a účtovné prípady v písomnej forme alebo v technickej forme6ed) vrátane evidencie a záznamov, ktorých vedenie bolo správcom dane uložené, a podávať k nim ústné alebo písomné vysvetlenia,
e) predkladať v priebehu daňovej kontroly všetky dôkazné prostriedky preukazujúce jeho tvrdenia najneskôr v lehote podľa odseku 10 druhej vety,
f) umožňovať vstup do sídla kontrolovaného daňového subjektu a do jeho prevádzkových priestorov a umožňovať rokovanie s jeho zamestnancom,
g) zapožičať doklady a iné veci mimo sídla alebo prevádzkových priestorov kontrolovaného daňového subjektu alebo poskytnúť výpisy, prípadne kópie (§ 14 ods. 3).
:)
Johanka
16.10.09,10:32
Určite majú právo, skôr ma zaujíma, s akým zámerom to robia, čo ich konkrétnejšie zaujíma...
Hm, ber to tak, že kontrolóri sú tiež len zamestnanci niekoho, sú kontrolovaní a o vykonanej DK podávajú správu. Oni sú tak trocha ako kriminalisti, jednoducho "ňúrajú" ;).
Zuzina
16.10.09,12:30
Ok, ďakujem ... :-)
akina
16.10.09,14:25
Ja len dodávam, že sídlo spoločnosti je už len a len adresa, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, t.z. sídlo spoločnosti vôbec nemusia byť nejaké kancel.priestory, stačí poštová schránka, označená obchodným menom. Prevádzkareň nemusí byť totožná so sídlom spoločnosti, ale môže byť, v tom prípade ide o reálne priestory.Kancelárske priestory firmy môžu byť na inej adrese ako sídlo, tie ale nikde nenahlasujete, len ich máte mať označené obchodným menom.
A ešte otázka:Čo je to neoficiálna prevádzka?
Daggmar
16.10.09,18:09
Vediem účtovníctvo v s.r.o., ktorej začala kontrola na DPH za rok 2008. Daňováci chceli prísť do firmy, no z priestorových dôvodov sme im doklady odniesli na DÚ. Oni súhlasili, no napriek tomu chcú vidieť sídlo firmy. Stretli ste sa aj s takýmto konaním?
Máme taký problém, že konateľ má prevádzku - neoficiálnu, preto ma to zaujíma, prečo chcú vidieť sídlo, či je to bežné...

Tiež sme mali daňovú kontrolu už dávnejšie,ale to bola " od A po Z " , tzv.od povaly po pivnicu. Kontrola priestorov, majetku podla IK a tak podobne, vraj aby mali lepší prehľad a vedeli sa orientovať pri kontrole daňových výdavkov. Majitelia boli z toho na nervy. A to sme im tiež najprv na ich želanie priniesli doklady na DU a potom sa zrazu objavili pred dverami kancelárie. Neboj, robia si len svoju prácu. Všetko bolo u nas OK, a keď Ti vysloví pochvalu danováčka - dostaneš zadosťučinenie za to všetko.
Zuzina
20.10.09,11:56
Neoficiálna prevádzka? Firma má k dispozícii v pivn. priestoroch rodinného domu rodinného príslušníka. Ale nájomné je vyplácané bez papierov...