EWIK
17.09.09,09:03
Ako zaúčtovať novozistený DHM /budova/ a čo všetko k tomu potrebujem. Ďakujem, prajem pekný deň!:confused:
Martin Mocko
17.09.09,09:19
Ako zaúčtovať novozistený DHM /budova/ a čo všetko k tomu potrebujem. Ďakujem, prajem pekný deň!:confused:

Spoločnosť zistila pri inventúre, že vlastní budovu, ktorú nemá v majetku?

Inventurny prebytok na DHM: 02x/384
EWIK
17.09.09,11:10
Zle som sa vyjadrila sú to nebyt. priestory v obytnom dome,máme LV