marcela_maca
17.09.09,12:55
ahojte,

chcem sa opýtať ak som prihlasovala pohladávky vrámci firmy do reštrukturalizácie, musím ich opäť prihlásiť na súd ked sú v konkurze? pretože pozerám že spisová značka je rovnaká ako ked bola reštrukturalizácia.

dakujem
Marcela
estefano
19.09.09,20:19
So zverejnením uznesenia o zamietnutí reštrukturalizácie a vyhlásení konkurzu prestávajú byť účinné ustanovenia o reštrukturalizácii a nastupujú účinky konkurzu. Čiže správca vyhlási termín schôdze veriteľov a do 45 dní je potrebné podať prihlášku pohľadávky, 2x správcovi a 1x na príslušný súd. Prihláška musí byť datovaná, podpísaná a podaná na príslušnom tlačive, inak sa na ňu neprihliada - pozri §28 a 29 zák.7/2005. Ak máš prihlášky uložené, tak je to jednoduchšie. Je to síce byrokracia, ako všetko v zákone o konkurze, ale konkurzné konanie je samostatné a nový správca musí získať nové prihlášky od veriteľov. Tiež sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí to nestihli v reštrukturalizácii.
marcela_maca
19.09.09,20:44
jasné je tu iný správca takže treba ich podať ešte raz,
super dakujem, mňa teda zmiatlo to, že spisová značka je rovnaká ako bola pri reštrukturalizácií
dakujem za odpoved

Marcela
Susan
23.11.09,14:21
Tiez nám právnik prihlasoval pohladávky do reštrukturalizácie SkyEurope.
Neviem ako zaúčtovať opravné položky k tymto pohladávkam. Cast pohľadávok je z roku 2008 a časť z roku 2009.
- V § 20 odst. 10 ZDP je uvedené, citujem:" OP k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní sú daňovými výdavkami počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom boli pohľadávky v určenej lehote prihlásené".
- v § 20 odst. 11 ale čítam, že OP k takýmto pohľadávkam sa zahrnú do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom bola pohľadávka uspokojená.

Otázka 1: Akého § sa držať?

Otázka 2:
OP tvorím podľa doby splatnosti 12 mesiacov, 24 mesiacov a 36 mesiacov, alebo môžem vytvorit OP na celú čiastku?

Budem rada, ak sa pripojí viac múdrych hláv a spoločnými silami objasníme uvedenú problematiku. Vopred ďakujem.