giga123
18.09.09,11:14
Dobrý deň.Chcela by som poprosiť o radu. Od januára tohto roku som prebrala účtovníctvo jednej s.r.o..Keď som na daňovom úrade bola odsúhlasiť zostatky na účtoch- 342, 341 a 343, zistila som, že mi nesedí účet 341, daň.úrad eviduje ešte z min.rokov preplatok na dani z príjmu pr.osoby cca 150 tis Sk, ktoré ale ja v účtovníctve nemám. ako opravím túto chybu ??????? ako dostanem 150 tis- preplatok na DPPO do účtovníctva ????? pracovníčka na DU mi tento preplatok započítala s mesačnými preddavkami na DPPO na tento rok, t.j. prvý polrok sme tým pádom vôbec neplatili preddavky na DPPO,ako zaúčtujem tento zápočet ?????
Ďakujem za radu
azla
18.09.09,10:03
Dobrý deň.Chcela by som poprosiť o radu. Od januára tohto roku som prebrala účtovníctvo jednej s.r.o..Keď som na daňovom úrade bola odsúhlasiť zostatky na účtoch- 342, 341 a 343, zistila som, že mi nesedí účet 341, daň.úrad eviduje ešte z min.rokov preplatok na dani z príjmu pr.osoby cca 150 tis Sk, ktoré ale ja v účtovníctve nemám. ako opravím túto chybu ??????? ako dostanem 150 tis- preplatok na DPPO do účtovníctva ????? pracovníčka na DU mi tento preplatok započítala s mesačnými preddavkami na DPPO na tento rok, t.j. prvý polrok sme tým pádom vôbec neplatili preddavky na DPPO,ako zaúčtujem tento zápočet ?????
Ďakujem za radu


Nájsť "len tak" 150 tisícový preplatok, ktorý druhá strana neeviduje nie je až také bežné.:)
(skôr nedoplatok:D)

Najprv je potrebné zistiť, ako k tomu preplatku daňový úrad prišiel. Skús zistiť od kedy tie peniaze na DÚ (ako preplatok) sú a ako tam prišli (z akého účtu).
- môže sa stať, že boli nejaké platby v minulosti zle zaúčtované a vo firme to neeviduješ ako preplatok. Podľa dátumov to spätne dohľadaš.

- alebo (?) niekto iný platil platbu, ale použil vaše DIČ ako VS a platba je priradená vašej firme.

Až keď budeš vedieť, ako si prišla k preplatkom - potom môžeš uvažovať o účtovaní, oprave atĎ.
giga123
21.09.09,12:18
Na daňovom úrade mi vytlačila zostavu na ktorej je predpis preddavkov a ich úhrady 3 roky spätne-2008,2007,2006. Odkontrolovala som to, preddavky boli platené správne tak ako mali byť , daň.povinnosti podľa daň. priznaní boli tiež uhradené za posledné tri roky správne, preplatok za jeden rok bol vrátený správne.. Musí to tam visieť ešte spred r.2006. Bohužiaľ, neviem to zistiť, nakoľko účtovníctvo bolo vedené v hroznom stave, bývalá účtovníčka mi za r.2008 odovzdala len hlavnú knihu, odmietla mi dať knihu analytickej evidencie , za predch.roky mám odovzdané len účt.doklady, výstupy z účt.programu si nechala ona s odôvodnením, že za tie roky zodpovedá ona .Odkontrolovala som preddavky , daň.povinnosti a preplatky aj podľa bank.účtu cez internet banking, ale aj tu som sa dostala spätne len do októbra 2005,keď bol účet založený. / inak firma funguje od r.1997/.Sú to peniaze určite zaplatené z účtu spoločnosti, lebo v januári , keď som tam bola odsúhlasiť zostatky a požiadať o vrátenie preplatku za r.2008, tak ma daňováčka vítala hneď s tým, že áno okrem toho preplatku ešte ona eviduje preplatok vo výške 150 tis. Sk na uvedenej firme. Neviem, či za tie roky účtovníčka bola na daň.úrade, / pochybujem / a konateľ sa v týchto veciach spoliehal na účtovníčku.Účtovníctvo som prebrala v hroznom stave, doteraz som čistila napr.dodávateľské faktúry, nakoľko som mala v účtovníctve evidovaných kopec faktúr, ktoré už boli dávno zaplatené.
evina
21.09.09,13:00
Na daňovom úrade mi vytlačila zostavu na ktorej je predpis preddavkov a ich úhrady 3 roky spätne-2008,2007,2006. Odkontrolovala som to, preddavky boli platené správne tak ako mali byť , daň.povinnosti podľa daň. priznaní boli tiež uhradené za posledné tri roky správne, preplatok za jeden rok bol vrátený správne.. Musí to tam visieť ešte spred r.2006. Bohužiaľ, neviem to zistiť, nakoľko účtovníctvo bolo vedené v hroznom stave, bývalá účtovníčka mi za r.2008 odovzdala len hlavnú knihu, odmietla mi dať knihu analytickej evidencie , za predch.roky mám odovzdané len účt.doklady, výstupy z účt.programu si nechala ona s odôvodnením, že za tie roky zodpovedá ona .Odkontrolovala som preddavky , daň.povinnosti a preplatky aj podľa bank.účtu cez internet banking, ale aj tu som sa dostala spätne len do októbra 2005,keď bol účet založený. / inak firma funguje od r.1997/.Sú to peniaze určite zaplatené z účtu spoločnosti, lebo v januári , keď som tam bola odsúhlasiť zostatky a požiadať o vrátenie preplatku za r.2008, tak ma daňováčka vítala hneď s tým, že áno okrem toho preplatku ešte ona eviduje preplatok vo výške 150 tis. Sk na uvedenej firme. Neviem, či za tie roky účtovníčka bola na daň.úrade, / pochybujem / a konateľ sa v týchto veciach spoliehal na účtovníčku.Účtovníctvo som prebrala v hroznom stave, doteraz som čistila napr.dodávateľské faktúry, nakoľko som mala v účtovníctve evidovaných kopec faktúr, ktoré už boli dávno zaplatené.

Preplatok mohol podľa môjho názoru vzniknúť v roku 2003 a vyššie. Preplatky pred týmto rokom sú už premlčané a DÚ by Vám ich nemal započítať....

Preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola podaná po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane


§ 45 Zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane
1/ Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo priznať nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo vrátenie dane po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo hlásenie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo nárok na vrátenie dane.
koňo
21.09.09,13:09
Evina - DÚ už započítal.
Znamená to, že budeš musieť účtovať o výnosoch, pretože ti vznikla pohľadávka voči daňovému úradu a tá sa v tejto situácii nedá do účtovníctva dostať ináč. Predtým však musíš mať istotu, že máš dobre ostatné účty s DÚ (aby sa nestalo, že ti bude potom chýbať na inej dani).
Ak o tom nebudeš účtovať, urobíš si už svoj neporiadok na účte 341.
evina
21.09.09,15:02
Evina - DÚ už započítal.
Znamená to, že budeš musieť účtovať o výnosoch, pretože ti vznikla pohľadávka voči daňovému úradu a tá sa v tejto situácii nedá do účtovníctva dostať ináč. Predtým však musíš mať istotu, že máš dobre ostatné účty s DÚ (aby sa nestalo, že ti bude potom chýbať na inej dani).
Ak o tom nebudeš účtovať, urobíš si už svoj neporiadok na účte 341.

áno započítal, t.j. preplatok vznikol pravdepodobne v rozmedzí 2003-2008. Giga spomína existenciu firmu od roku 1997 tak som jej napísala, aby zbytočne nehľadala predtým.
Problém ma Giga nie ja :)
Osobne by som o ničom neúčtovala a v spolupráci s Dú zistila o čo ide. DÚ je povinný informovať o započítaní preddavku a aj keď majú zlý soft správkyňa musí vidieť z čoho a kedy preplatok vznikol....aspoň moji správcovia to vedia a vidia. Ide o veľkú sumu a to sa nedá podľa môjho názoru len tak zaúčtovať bez presného zistenia
giga123
23.09.09,06:18
Ostatné daňové účty sú v poriadku. Priznám sa, že na daňovom úrade som im veľmi nechcela vysvetľovať , že o tom preplatku neviem a nemám ho v účtovníctve. požiadala som len pracovníčku , aby mi vytlačila zostavu predavkov a ich úhrady, ďalej som to nerozvádzala. Pracovníčka mi len navrhla, že mi to s preddavkami na tento rok započíta a potom mi vytlačila zostavu preddavkov na tento rok, kde som už pekne videla započítané preddavky. nevadí, ďakujem všetkým, ktorí sa mi snažili poradiť. Je to fakt raritný problém.Je zaujímavé to , že daňový úrad sa vôbec neunúval informovať daňovníka o tom, že tam má nejaký preplatok a čo s ním.Keby som tam nešla odsúhlasiť zostatky, tak tam tie peniaze doteraz visia. Skúsim sa ešte poradiť s jednou auditorkou, ktorá chodí k nám občas školiť. A potom Vám napíšem, čo mi poradila ona.
giga123
21.01.10,09:07
po porade s auditorom, to mám opraviť a dostať do účtovníctva cez účet 428. ´Možno to ešte niekomu pomôže.