Evica
20.07.04,11:37
Sme spoločnosť, ktorá vysiela svojich pracovníkov na práce v ČR.Mame zriadenú organizačnú zložku v ČR. Pracovníci sú však zamestnaní na slovenskú spoločnosť. Fakturácia za vykonané práce zamestnancami v ČR sa uskutočňuje tak, že slovenská spoločnosť vystaví faktúru organizačnej zložke a tá vystaví faktúru na tú istú sumu podniku v ktorom pracovníci vykonávajú práce. Moja otázka znie: Kto uplatní DPH, slovenská spoločnosť, alebo jej organizačná zložka? Podotýkam, že organizačná zložka nemá právnu subjektivitu, ale neviem, či to je rozhodnujúce.
marianna
21.07.04,10:51
Predpokladám, že ide o práce na hnuteľnom alebo na nehnuteľnom majetku, teda kde je miestom dodania služby ČR. To že nemá právnu subjektivitu zrejeme znamená aj to že nieje platca DPH?
Predstav si to obrátene, teda náš § 69, povinnosť samozdanenia pri službe s miestom dodania v tuzemsku. Takže podľa môjho názoru, vaša organizačná zložka je zdaniteľnou osobou a mala by si služby zdaniť. Nárok na odpočet má len v prípade že je platca dPH ak nie tak nárok na odpočet nebude mať. Bolo by dobre si preštudovať český zákon o DPH.
Evica
21.07.04,11:37
Marianna dik za ohlas. Ta organizačna zložka je platcom DPH. Myslela a konala som tak, ako píšeš, zdanila som to v ČR. Ten česky zakon už študujem.
Akinom
09.02.06,22:54
Chcela by som sa spýtať či je nutné robiť to týmto spôsobom, nemohli by sa mzdové a cestovné náklady tých zamestnancov refaktúrovať organizačnej zložke? Založili sme OZ v 12/05 a mám v tom dosť hokej.
Ak môžete, prosím poradte, či je to takto možné, pretože naša OZ nie je platcom DPH a musela by DPH oviesť a nemohla by si ju odpočítať.
Ďakujem vopred za každú radu.
KEJKA
10.02.06,15:21
Chcela by som sa spýtať či je nutné robiť to týmto spôsobom, nemohli by sa mzdové a cestovné náklady tých zamestnancov refaktúrovať organizačnej zložke? Založili sme OZ v 12/05 a mám v tom dosť hokej.
Ak môžete, prosím poradte, či je to takto možné, pretože naša OZ nie je platcom DPH a musela by DPH oviesť a nemohla by si ju odpočítať.
Ďakujem vopred za každú radu.
platí príspevok č. 2 )
Treba postupovať podľa ČR zákona o DPH. Myslím, že OZ neoprávnene nie je registrovaná pre DPH. Najskôr treba vyriešiť tento problém.
Ak sa DPH neprenáša na odberateľa v ČR a nie je ani povinnosť registrácie v ČR, tak potom firma v SR vystavuje a odvádza DPH v SR.
Zvážte aj možnosť dobrovoľnej registrácie v ČR.