VieraK.
20.09.09,19:54
Prosím o radu, na aký nákl. účet by ste zaúčtovali poplatok za pužívanie frekvencie? Ďakujem za odpoveď.
Stefan2005
20.09.09,20:23
Prosím o radu, na aký nákl. účet by ste zaúčtovali poplatok za pužívanie frekvencie? Ďakujem za odpoveď.

... pod pojmom poplatok za frekvenciu možno predstavovať dosť veľa vecí...
Osobne poplatky za frekvencie vyplývajúce z príslušných zákonov (... o retransmisii...) som účtoval na nákladový účet 538 s časovým rozlíšením na príslušné účtovné obdobie.
VieraK.
23.09.09,09:28
Ide o poplatok Telekomunikačnému úradu za používanie frekvencie vyslielačkami. Tiež by ste to účtovali na 538? Ďakujem.
Stefan2005
23.09.09,15:14
Pokiaľ ste uvedený poplatok povinný platiť v zmysle zákona, áno....