Tinaho
22.09.09,06:00
Dobrý deň,

potrebovala by som poradiť ohľadom nalsedovného: Šéf mi dnes odovzdal blok z poklane za tankovanie PHM zo dňa 4.5.2009. Môžem uplatniť DPH z tohto bloku aj v mesiaci 8/09. To znamená, či ustanovenie § 51 ods. 2 zákona o DPH (možnosť odpočítania dane v ktoromkolvek zdaňovacom obdobíkalendárneho roka) sa môže aplikovať aj pri uplatnení DPH z bločkov z registračných pokladní, to zanemná z akéhokoľvek dokladu.

Ďakujem.
Mária.K.
22.09.09,04:42
Dobrý deň,

potrebovala by som poradiť ohľadom nalsedovného: Šéf mi dnes odovzdal blok z poklane za tankovanie PHM zo dňa 4.5.2009. Môžem uplatniť DPH z tohto bloku aj v mesiaci 8/09. To znamená, či ustanovenie § 51 ods. 2 zákona o DPH (možnosť odpočítania dane v ktoromkolvek zdaňovacom obdobíkalendárneho roka) sa môže aplikovať aj pri uplatnení DPH z bločkov z registračných pokladní, to zanemná z akéhokoľvek dokladu.

Ďakujem.

v 8/09 môžeš uplatniť odpočet DPH aj z bločkov z ERP.
Zita5
22.09.09,04:50
Dobrý deň,

potrebovala by som poradiť ohľadom nalsedovného: Šéf mi dnes odovzdal blok z poklane za tankovanie PHM zo dňa 4.5.2009. Môžem uplatniť DPH z tohto bloku aj v mesiaci 8/09. To znamená, či ustanovenie § 51 ods. 2 zákona o DPH (možnosť odpočítania dane v ktoromkolvek zdaňovacom obdobíkalendárneho roka) sa môže aplikovať aj pri uplatnení DPH z bločkov z registračných pokladní, to zanemná z akéhokoľvek dokladu.

Ďakujem.


DPH môžete uplatniť najskôr v zdaňovacom období , v ktorom právo na odpočítanie vzniklo , najneskôr v poslednom zdaňovacom období §51 odst.2 .............. takže môžete uplatniť v mesiaci , kedy Vám šéf blok odovzdal .
Kolejová
25.09.09,09:33
Platí to aj pre faktúry z EU. Dostali sme dnes faktúru do 08/2009, ale kvôli tomu že sme už odovzdali výsledky za august materskej spoločnosti by sme túto faktúru chceli preložiť až do 09/2009. Bude to tak OK ?

Ďakujem L.
IvoM
25.09.09,11:09
Platí to aj pre faktúry z EU. Dostali sme dnes faktúru do 08/2009, ale kvôli tomu že sme už odovzdali výsledky za august materskej spoločnosti by sme túto faktúru chceli preložiť až do 09/2009. Bude to tak OK ?

Ďakujem L.
Podľa mňa áno, ale ak je to faktura za tovar z EU a je vystavená v 08/09 tak podľa §20 odst.1 ju treba samozdaniť v 08/09 takže,
neviem aký mám význam odviesť DPH z nej za 08/09 a uplatniť si ju v odpočte až za 09/09.
Kolejová
25.09.09,11:23
Faktúra je za prepravu - dovoz tovaru z EU.
Orsz
26.09.09,18:52
Podľa mňa áno, ale ak je to faktura za tovar z EU a je vystavená v 08/09 tak podľa §20 odst.1 ju treba samozdaniť v 08/09 takže,
neviem aký mám význam odviesť DPH z nej za 08/09 a uplatniť si ju v odpočte až za 09/09.

Podľa tohto § sa má takéto dodanie tovaru zdaniť do 15 dní v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy sa uskutočnilo dodanie tovaru, ak má dovtedy doklad - faktúru, tak dňom vyhotovenia faktúry - takže ak nemá faktúru, tak daňová povinnosť vzniká 15.9.2009 v konkrétnom prípade, a nárok na odpočet, ak bude mať faktúru.
Orsz
26.09.09,18:59
Faktúra je za prepravu - dovoz tovaru z EU.


Podľa §19 daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry:

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je služba dodaná zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.

Ale podľa mňa po novele od 1.4.2009 je možné aj tu uplatniť samozdanenie v nasledujúcom mesiaci, kedy si sa o tom dozvedela a mala doklad.
Jana Acsová
28.09.09,04:56
Platí to aj pre faktúry z EU. Dostali sme dnes faktúru do 08/2009, ale kvôli tomu že sme už odovzdali výsledky za august materskej spoločnosti by sme túto faktúru chceli preložiť až do 09/2009. Bude to tak OK ?

Ďakujem L.Tak ako uvádzajú odpovedajúci predo mnou, len zdôrazním, že v prípade súbežného vzniku daňovej povinnosti aj práva na odpočítanie dane si tieto pojmy nemôžeme zamieňať. A ak hovoríme o možnostiach uplatnenia odpočítania dane, rozhodne nehovoríme o možnostiach pri vzniku daňovej povinnosti. Tá sa viaže k vyhotovenej faktúre, alebo dodávke a nie je možnosť ju uplatňovať po zvážení iných skutočností, či v iných termínoch paralelne s možnosťou odpočítania dane.