SAIVI
22.09.09,11:21
Mám otázku - má právnik okrem platby za služby spojené s podaním návrhu na súd podľa obchodného zákonníka právo dodatočne požadovať pre seba % z vymožených úrokov z omeškania?
Watson
22.09.09,09:42
Čo znamená dodatočne? Všetky náležitosti súvisiace s právnym zastúpením v konkrétnej veci sú súčasťou zmluvy o právnom zastúpení. Vrátane určenia spôsobu odmeny a jej výšky, t. j. dohodou alebo tarifou.
SAIVI
22.09.09,09:47
Zmluvu o právnom zastúpení nemáme. Máme s právnikom len podpísané poverenie, že nás zastupuje v určitých právnych prípadoch. Za každý prípad právneho zastúpenia nám zvlášť dáva faktúru. Faktúry sme mu už uhradili a už sú aj vydané platobné rozkazy. On teraz ale požaduje % z úroku z dlžnej sumy ktorú nám má dlžník zaplatiť ...vraj sa to tak všade robí - povedal.
Watson
22.09.09,10:21
Tak to by musel mať s vami o tom dohodu, že odmenou mu bude podiel na hodnote sporu, inak platí tarifná odmena, t. j. vyúčtovanie za jednotlivé úkony a úhrada hotových vynaložených výdavkov (cestovné a pod.).
SAIVI
22.09.09,10:33
..a má právo si pýtať aj tarifnú odmenu formou faktúry a potom aj % ? ...síce na tie % sa nevyjadril či nám k tomu dá aj nejaký doklad : ( A tie tarifné odmeny sú niekde stanovené, alebo to si určuje každý právnik sám?
Watson
22.09.09,10:51
Áno, upravuje to vyhláška č. 655/2004 Z. z. v platnom znení. Pripojil som prílohu, tak si ju môžte prečítať :)
SAIVI
23.09.09,09:18
...dakujem za prílohu, ale nejak sa v tých poplatkoch nevyznám : (
Vedeli by ste mi povedať aká by mala byť podľa zákona tarifná odmena za zastupovanie v prípade že vymáhame od odberateľa sumu 29702,33 €?
..za prvých 6638,78 € suma 220,74€
..zostatok 23063,55 tj. 14x16,16€ = 232,40€
spolu 453,14 €

...prirátavajú sa tam ešte aj dalsie polatky?
Watson
23.09.09,20:25
Vo vyúčtovaní, ktoré Vám dal by ste to mali všetko vidieť - koľko a za čo...