ajka100
22.09.09,23:43
Zdravím Vás všetkých. Chcela by som sa opýtať na Váš názor na darčekové poukážky Ticket Compliments. V jednem mojej firme ich chce majiteľ kúpiť a dávať na konci roka svojim TOP klientom.
Ako ich budem účtovať? Ako 513 daňovo uznaná?
Treba k tomu nejakú evidenciu o použití. To by bolo dosť blbé, keď príde ku klientovi: "Tu som Vám doniesol darček - podpíšte mi prevzatie".

Vopred ďakujem za odpoveď.
ajka100
23.09.09,18:10
posúvam...
Tweety
23.09.09,18:28
Zdravím Vás všetkých. Chcela by som sa opýtať na Váš názor na darčekové poukážky Ticket Compliments. V jednem mojej firme ich chce majiteľ kúpiť a dávať na konci roka svojim TOP klientom.
Ako ich budem účtovať? Ako 513 daňovo uznaná?
Treba k tomu nejakú evidenciu o použití. To by bolo dosť blbé, keď príde ku klientovi: "Tu som Vám doniesol darček - podpíšte mi prevzatie".

Vopred ďakujem za odpoveď.
Účet 513 nie je daňovo uznaným nákladom.
ajka100
24.09.09,18:24
Prepáč myslela som na dve veci naraz.
Buď to bude účet 501 - daňovo uznaný "reklamný predmet" do 500,- SK v prepočte s označením logom firmy, alebo to mám dať na 513? Ide o to, že ešte neviem či budú tie darčekové poukažky potlačené logom. Snažila som sa tu na porade zistiť niečo o tomto druhu darčekových poukážok, len som nič konkrétne nenašla.
Tweety
24.09.09,18:37
Prepáč myslela som na dve veci naraz.
Buď to bude účet 501 - daňovo uznaný "reklamný predmet" do 500,- SK v prepočte s označením logom firmy, alebo to mám dať na 513? Ide o to, že ešte neviem či budú tie darčekové poukažky potlačené logom. Snažila som sa tu na porade zistiť niečo o tomto druhu darčekových poukážok, len som nič konkrétne nenašla.
Ak sa zmestíte do hodnoty reklamného predmetu(samozrejme aj s hodnotou loga) účtovala by som to cez účet 501AE.
betka
24.09.09,21:27
Tu by som upozornila na zmenu slovíčok a zákona o DPH, i keď v zadaní sa o zákone o DPH nič nehovorí:

Zákon o DPH:
8/(3) Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 500 Sk bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.ZDP:
21/h) výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa v hodnote neprevyšujúcej 16, 60 eura za jeden predmet,


4 varianty riešenia, i keď sú len 3 :)


Spôsoby ako naložiť s daným prípadom:
1. predmet nie je označený obchodným menom a spĺňa hranicu do 16.60 €
- zmena oproti minulosti zazmanenala nasledovné slutočnosti:
Ak je daný predmet neoznačený obchodným menom a suma je do 16.6 € právo na odpočítanie DPH máme, pretože sa zmenil uvedený odsek v slovíčkach oproti minulosti a je do hranice, ibaže účtujeme na účet 513, z pohladu DPH vieme zhodnotiť par, nakoľko DPH odpočítať môžeme, z pohladu ZDP nevieme preukázať, pretože tento predmet nebol označený obchodným menom....: 513= PP k ZD

2. predmet bol označený obchodným menom a sume je do 16.6 €
- nárok na odpočítanie DPH máme, pretože splňa zákonnú hranicu
- účtujeme do nákladov ako reklamné predmety:
112, resp. 132/321 (opomeniem účty obstarania)
501/112, 132 ( v závislosti či som nakúpila ako materiál, resp. ako tovar...)

3. predmet nebol označený obchodným menom a suma je nad 16,6 €
- nemám nárok na odpočítanie DPH
- použijem účet 513=PP k ZD

4. predmet bol označený obchodným menom a suma je nad 16.6 €
- nemám nárok na odpočítanie DPH
- účet 513= PP k ZD

Asi toľko:)
Rozalka
24.09.09,22:00
... v návrhu zákona o DP už (ak bude schválený) vypadne logo ....

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1196
str. 14