electroworld
23.09.09,11:02
Zdravím,
snažím se ve slovenských zákonech najít, zda musí mít faktura vydaná slovenským s.r.o. napsané plnění ve slovenštině. Faktury jsme dosud vystavovali pouze v české jazyce.
Děkuji za radu.
Jarmila
grammatika
23.09.09,11:06
Osobne si myslím, že netreba, ak spĺňa všetky náležitosti.
Ale pri prípadnej daňovej kontrole na vyzvanie DU treba účtovné dokumenty preložiť.
Lianka
23.09.09,17:06
Nasla som toto:
§ 4
(8) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v štátnom jazyku.13) Účtovný doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku musí spĺňať podmienku zrozumiteľnosti podľa § 8 ods. 5.

§ 8
(5) Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje podľa § 4 ods. 8 jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy (§ 4 ods. 2) a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov (§ 31 ods. 2).
http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html