marianna
20.07.04,12:57
Určite sa každému zíde nový Metodický pokyn DRSR k podávaniu DP a súhrných výkazov.....