emmma
26.09.09,12:58
Spoločnosť s.r.o. platca DPH fakturuje lízingovej spoločnosti auto kategórie M1 a berie ho späť na lízing. Platí aj tu pri fakturácii oslobodenie od DPH podľa §42?

Ďakujem.
Tweety
26.09.09,13:02
Spoločnosť s.r.o. platca DPH fakturuje lízingovej spoločnosti auto kategórie M1 a berie ho späť na lízing. Platí aj tu pri fakturácii oslobodenie od DPH podľa §42?

Ďakujem.
Ak sú dodržané podmienky v ňom uvedené, tak áno.
§ 42
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru,
pri ktorom nebola odpočítaná daň


Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3, a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7