promont maja
28.09.09,06:21
Prosím o radu. Naša spoločnosť v rámci svojej podnikateľskej činnosti získala v rámci uzatvorenej kúpnej zmluvy zariadenie v celkovej výške 2000,00 EUR, s tým, že ak v priebehu 12 mesiacov kúpi materiál určitej značky, resp. dosiahne obrat v určitej výške dostane 99% skonto na toto zariadenie. Ako by ste to zaúčtovali, keď je už dnes zrejmé, že tento obrat dosiahne už v tomto roku. Aká je a bude jeho obstarávacia cena? Toto zariadenie denne používame.
promont maja
28.09.09,08:38
Keďže sa mi nik neozýva, tak to rozoberiem ...
1. Zaradila som predmetný majetok ako dlhodobý, nakoľko boli splnené podmienky pre jeho zaradenie do dlhodobého majetku.
2. Odpisujem mesačne - t. j. účtovné odpisy.
3. Prípadné skonto ( uplatnenie zľavy 99% z kúpnej ceny):
3.a ešte tohto roku - zníženie ceny majetku
3. b na druhý rok - zníženie ceny majetku
4. Čo sa týka daňových odpisov ... ak bude skonto v 99% výške tento rok ... tak odpíšem 1/4 z 20,00 EUR???
5. Ak bude skonto v roku 2010 - tak pre istotu preruším daňové odpisovanie.

Alebo ho môžem v rámci novely zákona o dani z príjmu platnou od 1. 3. 2009 daňovo odpísať ku 31.12.2009 ako tzv. drobný dlhodobý majetok?
promont maja
06.10.09,08:32
Poprosím o pomoc. Alebo my nevie nik poradiť???
jajko50
06.10.09,10:04
No asi nik neodpovedá, lebo je to zapeklitý prípad. Ako by som to riešil ja? asi najskôr takto:

Zaradiť do majetku v obstarávacej cene 2 000 €
odpisovať účtovne podľa odpis plánu - mesačne z OC 2 000€
daňovo taktiež v 1/4 z OC 2 000€. ročne.

skonto - zľavu, alebo inak podmienenú zľavu, ktorá bude dákym spôsobom vyplatená dodatočne / to nie je v súčasnej dobe známe/- nevieme vlastne kedy- tak to by bol výnos - zdanený v čase poskytnutia.

Neviem či so mnou budú súhlasiť aj iní - takto je jedna možnosť , čo by nič nemala pokaziť.
promont maja
06.10.09,10:20
Jajko, toto ma vôbec nenapadlo... Hm, dobré ... len potom, čo s daňovým odpisovaním v ďalších rokoch?
jajko50
06.10.09,11:45
No v tom prípade čo som uviedol pokračovať, tak ako je zaradený majetok daňovo odpísať po dobu 4-rokov. OC by som nemenil je stále tých 2 000 €. Myslel som, že sa na túto tému ešte niekto pozrie a opraví ma, alebo odsúhlasí, ale zatiaľ nikto. Šiel som na to tou logikou, že žiadna zľava zatiaľ nie je a je dosť možné, že ani nebude - to nevieme a preto tento fakt ak nastane vyriešime výnosom. Skúsiš to teda takto??
promont maja
06.10.09,12:32
Jajko, vďaka za pomoc. Urobím tak, ako mi radíš, pretože je to najlepšie, čo sa dá robiť ..., len s malým rozdielom, že pre istotu nebudem ovplyvňovať tzv. daňový hospodársky výsledok budúcich zdaňovacích období. V daňovom priznaní si uplatním daňové odpisy, t. j. uvediem ich ( teraz neviem na ktorom riadku daňového priznania sa to nachádza) ako položku ovplyvňujúcu základ dane ale na druhej strane v inom riadku daňového priznania zo zásady opatrnosti vylúčim. Je to dosť zložité, ale dúfam, že to chápeš. .. Ide mi hlavne o to aby si ich uplatnila a zároveň aj vylúčila, keďže by mohol mať niekto námietky, že išlo predsa o zníženie ich OC. Takže tak. Za všetko ešte raz ďakujem a prajem príjemný zvyšok dňa.
Danila
06.10.09,12:44
Prosím o radu. Naša spoločnosť v rámci svojej podnikateľskej činnosti získala v rámci uzatvorenej kúpnej zmluvy zariadenie v celkovej výške 2000,00 EUR, s tým, že ak v priebehu 12 mesiacov kúpi materiál určitej značky, resp. dosiahne obrat v určitej výške dostane 99% skonto na toto zariadenie. Ako by ste to zaúčtovali, keď je už dnes zrejmé, že tento obrat dosiahne už v tomto roku. Aká je a bude jeho obstarávacia cena? Toto zariadenie denne používame.2 EUR.
promont maja
06.10.09,16:10
Danila - 1% z OC, ktorá je 2000,00 EUR je 20,00 EUR, ak dobre počátam, .. alebo si to myslela inak?
Danila
07.10.09,16:35
Danila - 1% z OC, ktorá je 2000,00 EUR je 20,00 EUR, ak dobre počátam, .. alebo si to myslela inak?Myslela som to tak, ako Ty, ale matematika zo základnej školy ako vidíš, mi robí problémy. Skôr som riešila vstupnú cenu DHM, a netuším, prečo som z príspevku odbehla.:) Ale celkom by som nesúhlasila s tým, že skonto treba riešiť prostredníctvom výnosov. Skonto vstupuje do OC a je predmetom zmluvných vzťahov už na začiatku. Je za niečo, čo už vieš, že splníš. Teda osobne by som to riešila zaradením, po obdržaní faktúry na skonto preradením do drobného majetku. Vstupná cena je cena, za ktorú majetok obtsarám. A tá bude 20 EUR. Takže následné účtovné zápisy s tým súvisiace. Je možné, že sa mýlim, a niekto ma usmerní.:)