katarinkakatka
29.09.09,12:05
V dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch sme si uplatnili odpočet DPH z jedného colného dokladu (mali sme nárok len v jednom mesiaci). Chcela by som spraviť na jeden mesiac dodatočné priznanie k DPH, len neviem či sa to môže, keďže sme zrovna na ten mesiac mali daňovú kontrolu a túto chybu nám nenašli... Čo s tým?
Daggmar
29.09.09,12:13
Nemáte to potom aj dvakrát účtované v nákladoch ?
Zita5
29.09.09,12:37
V dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch sme si uplatnili odpočet DPH z jedného colného dokladu (mali sme nárok len v jednom mesiaci). Chcela by som spraviť na jeden mesiac dodatočné priznanie k DPH, len neviem či sa to môže, keďže sme zrovna na ten mesiac mali daňovú kontrolu a túto chybu nám nenašli... Čo s tým?

V podstate ani nemali ako prísť na chybu , lebo mesiac pred tým nekontrolovali . Kontrola je už ukončená ? Ak nie , tak by som upozornila na to kontrolórov , nech by sa v rámci kontroly opravilo . Ak sa DK ukončila riadne , tak podajte DDP DPH .
katarinkakatka
29.09.09,13:10
Máme to 2x v DPH -je to DPH z JCD. Ešte sa chcem spýtať... Keďže je už po kontrole, vyrubili nám doplatiť cca 16€, ktoré sme si neoprávnene odrátali. No žiadne dodatočné priznanie sme nerobili. Ako spravím dodatočné priznanie? Mám tam rátať aj s tými 16€ + ten chybný odpočet?
Fabiola
29.09.09,13:25
No, ja by som tých 16,- € účtovala ako domeranie DPH 538/343; úhradu 221/343 a podala by som DDP k DPH iba k tomu chybnému odpočtu.
Kolejová
21.10.09,09:36
Môžeme podať DDP po kontrole ?
Potrebujem zrušiť vystavenú faktúru 07/2009 za službu (keďže sa neuskutočnila) so slovenskou DPH. Mali sme nadmerný odpočet a touto zmenou by bol o trochu vyšší.

Ďakujem L.
Kolejová
21.10.09,13:35
Ide o to že v zákone sa píše že v takomto prípade daňový subjekt môže podať DDP. Ja len chcem vedieť či aj po kontrole tohto obdobia ? (kontrola prebehla bez chýb a výhrad DU) Keby nešlo o službu tak by som spravila dobropis do 09/2009 a bolo by to OK a teraz neviem čo s tým.

Prosím o radu
KEJKA
21.10.09,14:28
Nerozumiem, prečo vystavujete doklad, ak sa dodanie neuskutočnilo.
Či podať dodatočné, to závisí od toho čo máte v protokole. Zvyknú tam napísať rozsah kontrolovaných dokladov.
Poznámke o službe-neslužbe som neporozumela.
Nemôžeš to vybaviť dobropisom ako vyriešenú reklamáciu?
Kolejová
21.10.09,14:36
Keď som tú faktúru účtovala tak som mala doklady že to bolo spravené. Až dnes sa tým začali zaoberať iní a zistili že to celkom nesedí.
Vystavím dobropis tak ako píšeš, už nebudem riešiť ten júl.

Ďakujem
Slávka33
14.11.09,20:06
Som rada, že som tu našla príspevok o podávaní dodatočné priznania po kontrole. Vo firme sme mali daňovú kontrolu, ktorá nám našla chybu/pri zmluvnej pokute sme si vystavili aj DPH/.Poradili nám, že si máme FA dobropisovať a vystaviť nové, len nám nevedeli povedať, či si máme FA dobropisovať v období, kedy boli nesprávne vystavené /teda podať dodatočné DP/, alebo v období,kedy skutočnosť bola zistená kontrolou, nevedela mi to poradiť ani metodička DU. Tak, teraz neviem, podať dodatočné DP za 05/2009, alebo FA vystaviť v 11. mesiaci /sme masačný platci/. Kontrola bola už riadne ukončená. Ďakujem.
optimistka
15.11.09,09:26
podľa mňa to patrí do pôvodného zdaňovacieho obdobia 5/09
Slávka33
16.11.09,08:30
Aj ja mám ten dojem, ale sami kontrolóri ma zneistili, povedali, že oni presne nevdia, že sa mám obrátiť na metodičku pre DU Trenčín. Odpísala mi, že si mám preštudovať zákon 511/92 §39. Tam som sa dozvedela, že po riadne ukončenej kontrole sa môže podať dodatočné DP. Urobím dodatočné a bude. Ďakujem
lenkam68
16.11.09,10:29
Ty sa môžeš rozhodnúť či vôbec podať DDP, pretože si znižuješ daňovú povinnosť a § 39 odst. 3 zákona 511/92 dáva [B]možnosť, nie povinnosť [B]podať DDP. Samozrejme, že záleží aj od výšky podávaného DDP.

A DDP by som podala preto, lebo nejde o zákonný dobropis podľa § 25 zákona o DPH.
Slávka33
18.11.09,10:14
Dobropisy som vystavila aj dodatočné DP, len mi nie sú celkom jasné riadky 35 a 36. Pôvodné DP znelo na nadmerný odpočet -60339,02, po kontrole nám priznali -46277,12. Mne teraz po zaúčtovaní doborpisov vznikol v dodatočnom DP nadmer -48476,55. Do riadku 35 som dala rozdiel oproti pôvodnému +11862,47 a do riadku 36 -2199,43 /hodnota uskutočnených dobropisov, ktoré boli predmetom dodatočného DP/. Je to takto správne? Ďakujem ste zlaté, že ragujete.
lenkam68
18.11.09,10:54
Do r. 35 a 36 dáš sumu rozdielu medzi pôvodným DP a dodatočným DP, teda 2 199,43 € a do r. 19 dáš sumu 46 277,12 €.

Výňatok z poučenia k vyplneniu daň. priznania:

K dodatočnému daňovému priznaniu

51. Riadok 35 - rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo poslednému známemu nadmernému odpočtu za príslušné zdaňovacie obdobie na základe daňových priznaní alebo zistení správcu dane v rámci daňovej kontroly.

52. Riadok 36 – suma dane, ktorá sa rovná sume uvedenej v riadku 35, ak sa má vysporiadať rozdiel v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu. V prípade, ak sa na základe podaného dodatočného daňového priznania nemá vysporiadať rozdiel uvedený v riadku 35 v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu, riadok sa nevyplňuje (napríklad pri úprave nadmerného odpočtu v čase, keď ešte nebol odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období).

Pri podávaní dodatočného daňového priznania sa postupuje podľa § 39 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú všetky údaje v správnej výške. Údaje v dodatočnom daňovom priznaní nahrádzajú údaje posledného daňového priznania.

Poznámka: Ak platiteľ dane v dodatočnom daňovom priznaní uvádza v riadkoch 18, 19, 24 a 25, ktoré majú predtlačené znamienko mínus, sumy so znamienkom plus, uvedie znamienko plus pred prvé číslo uvádzanej sumy.
Slávka33
18.11.09,12:36
Neviem, či sa rozumieme, v riadnom DP sme mali nadmer r.29 -60339,02. Daňová kontrola naá znížila nadmer /teda nám vráti / iba sumu 46277,12. Zároveň ma upozornili, že som nesprávne vystavila faktúry na pokuty s DPH. Tie som teraz dobropisovala a zadala správne sumy, čiže DPH mi z týchto dobropisov vrátia. Len neviem, čo dať do r. 35 a 36. Rozdiel medzi riadnym DP /60339,02 a dodatočným, alebo rozdiel, medzi výsledkom kontroly /46277,12/. Keď dám riadne akosi mi to nesedí. Veľmi ďakujem za reakciu.
lenkam68
19.11.09,09:11
Prepáč za preklep, samozrejme, že som mala na mysli r. 29 a nie r. 19. Riešila som iba DPH z vystavených dobropisov. O dôvode, prečo vám kontrola znížila NO nič nepíšeš. Zrejme vám neuznali daňové doklady, ktoré musíš účtovne opraviť a tým pádom ti to ovplyvní aj daň. priznanie v príslušných riadkoch DP. Ale princíp vyplnenia DDP stále zostáva rovnaký. DDP vyplníš so správnymi sumami a rozdiel oproti riadnemu DP uvedieš v r. 35 a 36, ktoré sa rovnajú. Viď. poučenie z predchádzajúceho príspevku.