nadika
30.09.09,16:14
Dobrý deň, prosím Vás, vie mi niekto povedať, aký je rozdiel medzi nulovou DPH a neobsahuje DPH? Ďakujem.
Monika Kováčová
30.09.09,16:19
napr. oslobodené od dane a nie je predmetom dane...
Dav
30.09.09,16:22
Dobrý deň, prosím Vás, vie mi niekto povedať, aký je rozdiel medzi nulovou DPH a neobsahuje DPH? Ďakujem.
Nulová DPH ( sadzba dane = 0 )je pre činnosti podľa § 28 - §48 zákona 222/2004 Z.z.- Zákon o DPH, sú to činnosti oslobodené od DPH.
Neobsahuje DPH - tu môže ísť o základ dane, ktorý podlieha zdaneniu, alebo o údaje od neplatiteľa DPH.
nadika
30.09.09,16:45
Nulová DPH ( sadzba dane = 0 )je pre činnosti podľa § 28 - §48 zákona 222/2004 Z.z.- Zákon o DPH, sú to činnosti oslobodené od DPH.
Neobsahuje DPH - tu môže ísť o základ dane, ktorý podlieha zdaneniu, alebo o údaje od neplatiteľa DPH.

Takže, ak vystavím faktúru na službu českej firme,ktorá je platcom DPH, tak dám neobsahuje DPH? A čo by sa stalo,keby som tej firme vystavila FA s DPH? Ďakujem, že ste mi poradili.
Jana Acsová
30.09.09,16:52
Takže, ak vystavím faktúru na službu českej firme,ktorá je platcom DPH, tak dám neobsahuje DPH?Terminológia, ktorú uvádzate je záležitosťou softvéru. Vám sa to zrejme volá "neobsahuje DPH", ale môže to byť "mimo DPH" a podobne. Dôležité je si uvedomiť, o čo sa jedná a ak to inak nepôjde, v takýchto základných veciach pomôže manuál alebo jednoduchý telefonát autorovi softvéru (alebo inému používateľovi). V prípade problémov zo softvérom máme na Porade osobitnú rubriku. Je reálny predpoklad, že členmi Porady sú aj používatelia toho Vášho.

A ak sa jedná o službu s miestom dodania v ČR, tak Váš predpoklad by mal byť správny a teda fakturovať v režime "neobsahuje alebo mimo" DPH.


A čo by sa stalo,keby som tej firme vystavila FA s DPH?A čo by ste Vy robili, keby ste pri pokladni v Tescu obdržali predražený nákup? Predavačka nemôže očakávať aká bude Vaša reakcia, ale máte právo sa proti "omylu" brániť, za tovar nezaplatiť a podobne. Rovnakú reakciu môžete očakávať v prípade, že obchodný partner si bude vedomý Vašej chyby.

P.S.:
Z Vášho zadania však vôbec nie je isté, kde je miesto dodania služby. To závisí od druhu poskytnutej služby a ten neuvádzate.
nadika
30.09.09,16:57
Terminológia, ktorú uvádzate je záležitosťou softvéru. Vám sa to zrejme volá "neobsahuje DPH", ale môže to byť "mimo DPH" a podobne. Dôležité je si uvedomiť, o čo sa jedná a ak to inak nepôjde, v takýchto základných veciach pomôže manuál alebo jednoduchý telefonát autorovi softvéru (alebo inému používateľovi). V prípade problémov zo softvérom máme na Porade osobitnú rubriku. Je reálny predpoklad, že členmi Porady sú aj používatelia toho Vášho.

A ak sa jedná o službu s miestom dodania v ČR, tak Váš predpoklad by mal byť správny a teda fakturovať v režime "neobsahuje alebo mimo" DPH.

A čo by ste Vy robili, keby ste pri pokladni v Tescu obdržali predražený nákup? Predavačka nemôže očakávať aká bude Vaša reakcia, ale máte právo sa proti "omylu" brániť, za tovar nezaplatiť a podobne. Rovnakú reakciu môžete očakávať v prípade, že obchodný partner si bude vedomý Vašej chyby.

P.S.:
Z Vášho zadania však vôbec nie je isté, kde je miesto dodania služby. To závisí od druhu poskytnutej služby a ten neuvádzate.
Zákazník prišiel ku nám s autom, že má rozbité sklo a chcel by ho vymeniť, takže miesto dodania je SR. Ja som nachystala faktúru bez partnera a išla som mimo firmy. Medzitým zákazník prišiel a šéfik iba pridal partnera a tak mu to dal. Teraz neviem, či mám tú faktúru prerobiť a poslať im opravenú, ktorá neobsahuje DPH alebo ako. Ešte raz ďakujem
Jana Acsová
30.09.09,17:04
Och ... zmizol mi napísaný text. Tak stručne. Ak je miesto dodania v SR, daň bola uplatnená správne.

Ak je však český subjekt identifikovaný pre daň v ČR, prišiel autom do SR a naspäť do ČR sa vrátil, možno to chápať ako službu na hnuteľnom majetku s prenosom daňovej povinnosti.
V tomto prípade odporúčam skonzultovať opravu faktúry s odberateľom.

Ak však nemáte preukázané všetky uvádzané skutočnosti, fakturácia s DPH nebude rozporovaná.
nadika
30.09.09,17:16
Och ... zmizol mi napísaný text. Tak stručne. Ak je miesto dodania v SR, daň bola uplatnená správne.

Ak je však český subjekt identifikovaný pre daň v ČR, prišiel autom do SR a naspäť do ČR sa vrátil, možno to chápať ako službu na hnuteľnom majetku s prenosom daňovej povinnosti.
V tomto prípade odporúčam skonzultovať opravu faktúry s odberateľom.

Ak však nemáte preukázané všetky uvádzané skutočnosti, fakturácia s DPH nebude rozporovaná.
Naozaj Vám veľmi ďakujem za Vaše odpovede. Veľmi mi pomohli.
Chcela by som sa opýtať, že keby sme ako firma predali tovar českej firme na území SR, tak si DPH uplatňujeme? A keby sme mu ten tovar doviezli na územie ČR, tak vtedy je to oslobodené od DPH? Či som úplne mimo? :-)
Jana Acsová
30.09.09,17:41
...tak vtedy je to oslobodené od DPH? Či som úplne mimo? :-)Tu sa musím pousmiať, lebo hovoríme o dodávke "mimo DPH" a nie o oslobodenej dodávke. Prosím nezamieňať si tieto pojmy. Nie je to to isté. Takže Vy nie ste mimo, ale DPH niekedy áno .-)Chcela by som sa opýtať, že keby sme ako firma predali tovar českej firme na území SR, tak si DPH uplatňujeme?Isteže. Ak nebudete mať dokladované, že tovar opustí územie SR. Ak tovar neopustí SR fakturácia českému subjektu je správna so slovenskou DPH.A keby sme mu ten tovar doviezli na územie ČR, tak vtedy je to oslobodené od DPH?Áno viď § 43 zákona o DPH - oslobodenie intrakomunitárnej dodávky.

P.S.: Nie je dôležité, kto tovar prepraví, dôležité je dokladovanie.

(5) Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4. Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiou faktúry, a

a) ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia,
b) ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou,
c) ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným vyhlásením odberateľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do iného členského štátu,
d) inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar.
nadika
30.09.09,18:01
Tu sa musím pousmiať, lebo hovoríme o dodávke "mimo DPH" a nie o oslobodenej dodávke. Prosím nezamieňať si tieto pojmy. Nie je to to isté. Takže Vy nie ste mimo, ale DPH niekedy áno .-)

Isteže. Ak nebudete mať dokladované, že tovar opustí územie SR. Ak tovar neopustí SR fakturácia českému subjektu je správna so slovenskou DPH.

Áno viď § 43 zákona o DPH - oslobodenie intrakomunitárnej dodávky.

P.S.: Nie je dôležité, kto tovar prepraví, dôležité je dokladovanie.

(5) Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4. Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiou faktúry, a

a) ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia,
b) ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou,
c) ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným vyhlásením odberateľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do iného členského štátu,
d) inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar.
Ste hotový poklad. Ďakujem za všetky odpovede a hlavne za Váš čas, ktorý ste na mňa obetovali. Ešte raz, ďakujem
KvetkaK
02.10.09,12:09
Ahojte, tiež nemám trošku jasno v tom, či použiť možnosť "oslobodenie od DPH" alebo "neobsahuje DPH". Budeme dodávať tovar na parite DAF, čo znamená, že tovar ktorý dodávame z Ukrajiny sa ešte na Ukr.-Slov. hranici predá slovenskému odberateľovi a jeho sa už potom týka aj colný dlh. Aký typ oslobodenia mám použiť? Alebo je to úplne mimo DPH?Ešte som sa s takým prípadom nestretla a nemám v tom jasno.
Ďakujem za každú cennú radu.
Jana Acsová
02.10.09,12:51
KvetkaK skúste prejsť príspevkami od "adabirk". Zdá sa mi, že nedávno niečo podobné riešila aj so zodpovedanou otázkou DRSR.
KvetkaK
06.10.09,18:10
Ahojte, tiež nemám trošku jasno v tom, či použiť možnosť "oslobodenie od DPH" alebo "neobsahuje DPH". Budeme dodávať tovar na parite DAF, čo znamená, že tovar ktorý dodávame z Ukrajiny sa ešte na Ukr.-Slov. hranici predá slovenskému odberateľovi a jeho sa už potom týka aj colný dlh. Aký typ oslobodenia mám použiť? Alebo je to úplne mimo DPH?Ešte som sa s takým prípadom nestretla a nemám v tom jasno.
Ďakujem za každú cennú radu.
Janka ďakujem za radu, ale snažila som sa niečo takéto nájsť ale nepodarilo sa mi.:( Neviete ma trošku usmerniť alebo nenájde sa niekto čo niečo podobné riešil?
KvetkaK
07.10.09,07:18
Ahojte, tiež nemám trošku jasno v tom, či použiť možnosť "oslobodenie od DPH" alebo "neobsahuje DPH". Budeme dodávať tovar na parite DAF, čo znamená, že tovar ktorý dodávame z Ukrajiny sa ešte na Ukr.-Slov. hranici predá slovenskému odberateľovi a jeho sa už potom týka aj colný dlh. Aký typ oslobodenia mám použiť? Alebo je to úplne mimo DPH?Ešte som sa s takým prípadom nestretla a nemám v tom jasno.
Ďakujem za každú cennú radu.
Skúšam ešte raz...
KvetkaK
07.10.09,09:05
Ahojte, tiež nemám trošku jasno v tom, či použiť možnosť "oslobodenie od DPH" alebo "neobsahuje DPH". Budeme dodávať tovar na parite DAF, čo znamená, že tovar ktorý dodávame z Ukrajiny sa ešte na Ukr.-Slov. hranici predá slovenskému odberateľovi a jeho sa už potom týka aj colný dlh. Aký typ oslobodenia mám použiť? Alebo je to úplne mimo DPH?Ešte som sa s takým prípadom nestretla a nemám v tom jasno.
Ďakujem za každú cennú radu.
Posúvam....