Vameti
02.10.09,14:05
Ahoj Poradáci - prosím o poradenie pri účtovaní špecifického prípadu postúp.pohľadávky.Naša firma je postupník,- na nás sa pohľadávka postupuje.Kupujeme pohľadávku(súbor pohľadávok),ktorých nominálna hodnota je 5467,09 eur,ale mi máme zaplatiť za uvedené pohľadávky 8000 eur v dvoch splátkach(jedna r.2009 a druhá 2010)
Kde by sa mál správne účtovať rozdiel medzi nominálom pohľadávok a skutočnou odplatou za jej postúpenie? Na 562 ako úroky za postúpenie pohľadávky a časovo rozlíšené keď to pôjde cez dve účtovne obdobia?
A ako by sa postupovalo keď sa táto pohľadávka by ešte hneď predala?
Bol by daný úrok daňovo uznaný?

Prosím o radu už som preštudovala rôzne materiály,ale o takomto prípade postúpení pohľadávok som sa nedočítala.
Vameti
03.10.09,08:23
prosím skúsenejší účtovníci neviete mi poradiť?
ivako
03.10.09,12:01
Obstaranie pohľadávky postúpením/kúpou/ v obstarávacej cene, u teba 8000 EUR 315AU/325/AU
Menovitá hodnota pohľ. voči pôvodnému dlžníkovi u teba 5467,09 EUR sa vedie na podsúvahovom účte 75.
Úhrada záväzku postupcovi 325AU/221 u teba v dvoch splátkach
Inkaso pohľadávky od pôvodného dlžníka 221/315AU 5467,09
Rozdiel na účte 315AU zúčtuješ na účet 546, lebo kúpna cena pohľadávky je vyššia než zinkasovaná pohľadávka.
Ak by bola kúpna cena nižšia tak potom 315AU/648
Posledný krok je zrušenie pohľadávky na podsúvahovom účte 75.
Vameti
03.10.09,13:35
Ďakujem moc a ako bude vyrezať postup ak túto pohľadávku ešte v tomto roku predám napr.za 7000 eur postup
odplatné postúpenie 7000 eur 315(nový vlas.pophľ)/646
odpis pohľ.v obst.cene 8000 eur 546/315
odpis z podsúv.evidencie

a rozdiel strata z predaja pohľadávky nie je daňovo uznaná?
KEJKA
03.10.09,14:01
presne, daňovo je uznaný výdavok len vo výške príjmu
ivako
03.10.09,14:54
Uplatnenie výdavku pri postúpení nadobudnutej pohľadávky ďalšiemu postupníkovi si pozri v § 21 odst. 2 písm. l ZDP
Vameti
04.10.09,20:05
ďakujem moc za odpovede, pomohli mi zorientovať sa v problematike :)
Lenka1979
11.11.09,09:06
ahojte, prosím o Váš názor:

firma "A" má v evidencii záväzky z r. 2008 a 2009 voči spoločnosti "B" vo výške napr. 10.000 eur, ktoré postupne splácala, avšak nastala táto situácia:
Spoločnosť "A" uhradila časť záväzku (z r.2008) dňa 4.3.2009 na jej účet. Dňa 5.3. prišlo oznámenie, že spoločnosť "B" postupuje svoje pohľadávky na spoločnosť "C", avšak predmetnú pohľadávku spoločnosť "C" stále eviduje ako nezaplatenú..:rolleyes:, a nie je to len táto jedna pohľadávka, je ich viac, ktoré boli zaplatené ešte spoločnosti "B" a spoločnosť "C" ich stále má v evidencii a teraz ich dokonca postúpila spoločnosti "D", ktorá si z nich vymáha penále za neskoré zaplatenie.
Moja otázka:
Je možné, aby sa postupovali už raz zaplatené pohľadávky aj na dvakrát, trikrát... x..y.. krát a ešte si nárokovali aj na penále z omeškania?

Ďakujem za každý názor.
grammatika
11.11.09,09:13
ahojte, prosím o Váš názor:

firma "A" má v evidencii záväzky z r. 2008 a 2009 voči spoločnosti "B" vo výške napr. 10.000 eur, ktoré postupne splácala, avšak nastala táto situácia:
Spoločnosť "A" uhradila časť záväzku (z r.2008) dňa 4.3.2009 na jej účet. Dňa 5.3. prišlo oznámenie, že spoločnosť "B" postupuje svoje pohľadávky na spoločnosť "C", avšak predmetnú pohľadávku spoločnosť "C" stále eviduje ako nezaplatenú..:rolleyes:, a nie je to len táto jedna pohľadávka, je ich viac, ktoré boli zaplatené ešte spoločnosti "B" a spoločnosť "C" ich stále má v evidencii a teraz ich dokonca postúpila spoločnosti "D", ktorá si z nich vymáha penále za neskoré zaplatenie.
Moja otázka:
Je možné, aby sa postupovali už raz zaplatené pohľadávky aj na dvakrát, trikrát... x..y.. krát a ešte si nárokovali aj na penále z omeškania?

Ďakujem za každý názor.
Leni,
môj názor,nemôžu vymáhať, čo už raz bolo zaplatené.To že B postúpila pohľadávky C v zlej sume je "ich problém". Vy sa v prípade súdneho konania preukážete, že boli pohľadávky zaplatené ešte pred ich postúpením. resp. by som poslala potvrdenia týchto úhrad spoločnostiam C a D.
Lenka1979
11.11.09,09:20
Leni,
môj názor,nemôžu vymáhať, čo už raz bolo zaplatené.To že B postúpila pohľadávky C v zlej sume je "ich problém". Vy sa v prípade súdneho konania preukážete, že boli pohľadávky zaplatené ešte pred ich postúpením. resp. by som poslala potvrdenia týchto úhrad spoločnostiam C a D.

Leni,
ja som to tak aj urobila, posielala som evidenciu faktúr aj spoločnosti "C" aj spoločnosti "D", že skrátka naša evidencia nie je v súlade s ich, lebo niektoré pohľadávky už raz boli zaplatené. Ani na jeden môj list nereagovali. Až teraz sa ozvala tá spoločnosť "D", že nám vyrúbali penále za neskoré úhrady už zaplatených faktúr po splatnosti, aj faktúr, ktoré ešte zaplatené nie sú.... tak to druhé by som ešte chápala, ale to prvé :confused::rolleyes:
Okrem toho, veľmi nápadne si posúvajú pohľadávky, vždy keď sme niečo zaplatili, napr. toho 4.3, tak 5.3 prišlo oznámenie o postúpení pohľadávok, potom napr. sme platili 6.7. a 7.7 prišlo ďalšie oznámenie o postupení pohľadávok, teraz čakám kedy nastúpi spoločnosť nejaká "E"...
Ja v tom vidím reálny zámer obchdovania s pohľadávkami.
Len by som potrebovala navigovať na nejaký §...
grammatika
11.11.09,09:40
Čo sa týka toho, že si vyrubili penále za neskoré uhradenie faktúr..tak na to podľa môjho názoru majú právo. Ono je najlepšie sa nejako dohodnúť, i keď asi v tomto prípade je to problém. Skús povedať konateľovi, nech vyhľadá právnickú pomoc :)
§ 369
Na začiatok

(1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10 % vyššie, než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka, sa použije počas celého tohto polroka.

(2) Úroky z omeškania sa stanú splatnými po uplynutí dňa alebo lehoty, ktoré sú v zmluve určené na splnenie peňažného záväzku. Ak deň alebo lehota na splnenie peňažného záväzku nie je v zmluve určená, úroky z omeškania sa stanú splatnými uplynutím 30 dní od

a) doručenia dokladu veriteľa na splnenie peňažného záväzku dlžníkom (ďalej len doklad ),
b) odovzdania tovaru alebo služby, ak je deň doručenia dokladu neistý,
c) odovzdania tovaru alebo služby v prípade, ak dlžník dostane doklad skôr ako tovar alebo službu,
d) dňa, v ktorom sa skončilo preberanie tovaru alebo služby, ktorým sa má stanoviť, či tovar alebo služba zodpovedá podmienkam zmluvy, ak to ustanovuje zákon alebo upravuje zmluva v prípade, ak k doručeniu dokladu došlo predo dňom alebo najneskoršie v deň, keď sa takéto preberanie skončilo.

(3) Veriteľ má nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania.
Lenka1979
11.11.09,09:45
Áno, viem,že na penále majú nárok. Ale majú nárok na penále z už zaplatených faktúr? A prečo sa vlastne už zaplatené faktúry postupovali ďalej, keď zaplatením pohľadávky právny nárok na postúpenie zanikne , nie? Postupovala by si ďalej zaplatenú pohľadávku? ... a teraz ešte aj penále...

PS: ja tomu z právnej veci nerozumiem, nie som právnik, len logicky rozmýšľam "pre" a "proti", nejak mi to nejde dokopy. Tu by pomohol asi už len právnik, ktorý sa vyzná v §§§...
hena22
11.11.09,09:59
nestačí poslať evidenciu faktúr, treba vyhľadať doklady o úhrade a tými sa preukázať. v evidencii môžete mať chybu rovnako vy ako oni.
Lenka1979
11.11.09,10:37
nestačí poslať evidenciu faktúr, treba vyhľadať doklady o úhrade a tými sa preukázať. v evidencii môžete mať chybu rovnako vy ako oni.

Heni, nereagovali na nič, dopisovala som si s dvoma spoločnosťami , ktoré prevzali pohľadávky (apropo... v obidvoch je jeden a ten istý konateľ):eek:,
a neprišla mi žiadna odpoveď ani na jeden list. Vypísala som tam všetky skutočnosti ohľadom úhrad, čo.. kedy.. z akého účtu bolo zaplatené... a nič.
Až teraz sa zobudili a pýtajú aj penále z už raz zaplatených faktúr. Na hlavu,ale je to tak.
hena22
11.11.09,14:20
Ak to máte u Vás vo firme dobre, nemáte sa čoho báť. Pri prípadnom súdnom spore preukážete, že záväzky sú zaplatené a bude to uzavreté. V prípade, že ste platili predchádzajúcemu vlastníkovi pohľadávky, bol tento povinný platbu odovzdať novému vlastníkovi. A keby nie jemu, tak určite vrátiť naspäť, inak by sa bezdôvodne obohatil. Takže to skús riešiť s kľudom angličana a nestresuj sa tým :)

PS: penalizačné faktúry s ktorými nesúhlasíš normálne vráť späť s listom. pre istotu doporučene
PS1: na právnika bude čas, ak dajú žalobu, čo si myslím nebude nikdy
a_je_to
11.11.09,15:09
ahojte, prosím o Váš názor:

firma "A" má v evidencii záväzky z r. 2008 a 2009 voči spoločnosti "B" vo výške napr. 10.000 eur, ktoré postupne splácala, avšak nastala táto situácia:
Spoločnosť "A" uhradila časť záväzku (z r.2008) dňa 4.3.2009 na jej účet. Dňa 5.3. prišlo oznámenie, že spoločnosť "B" postupuje svoje pohľadávky na spoločnosť "C", avšak predmetnú pohľadávku spoločnosť "C" stále eviduje ako nezaplatenú..:rolleyes:, a nie je to len táto jedna pohľadávka, je ich viac, ktoré boli zaplatené ešte spoločnosti "B" a spoločnosť "C" ich stále má v evidencii a teraz ich dokonca postúpila spoločnosti "D", ktorá si z nich vymáha penále za neskoré zaplatenie.
Moja otázka:
Je možné, aby sa postupovali už raz zaplatené pohľadávky aj na dvakrát, trikrát... x..y.. krát a ešte si nárokovali aj na penále z omeškania?

Ďakujem za každý názor.
Ahoj Lenka,
k príspevkom 8 až 15....postup všetkých veriteľov...od B...až po E, je nečestný s cieľom zmiasť dlžníka a donútiť ho k duplicitým úhradám, ktorých vrátenie budú potom zneprehľadňovať a naťahovať. Cieľom celej tejto akcie je uviesť dlžníka do omylu, dômyselne si najprv vynútiť neoprávnené plnenia a potom prejsť na účinné vymáhanie oprávnených plnení. Že naletíš neoprávnenej strane je Tvoj problém.... Ako vovedená do omylu a podvedená sa môžeš domáhať svojich práv na súde....10...20...viac rokov.....
- zo strany veriteľa B došlo k porušeniu jeho povinností, určených mu § 526 Občianskeho zákonníka tým, že postúpenie pohľadávky bol ako postupca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Tým že si túto povinnosť včas nesplnil, spôsobil stav, že čiastočné plnenie k už predanej pohľadávke dostal on. Pre Teba tento záväzok - jeho časť splatením v zmysle § 559 Občianskeho zákonníka regulérne zanikla. Za vzniknutý stav zodpovedá podľa § 527, ods. 1, písm. b postupníkovi C postupca B, nie Ty.
- presne podľa toho istého § 526 mohol Ti vlastníctvo k pohľadávke preukázať aj postupník C, D, E, inak nie si povinná s nimi jednať. Teraz je však vlastníctvo pohľadávok tak neprehľadné, že by bolo riziko veriť postupníkovi - viď § 562 Občianskeho zákonníka. Až do jednoznačného vyjadrenia postupcu B už s postupníkmi C, D a E radšej nekomunikuj.
- celá vec sa stala neprehľadnou. Žiadaj v zmysle § 526 pôvodného veriteľa, aby jednoznačne vydal potvrdenie, koľko z Tvojich pohľadávok uznáva ako uhradených, koľko vedie neuhradených a koľko postúpil k akému dátumu ktorým postupníkom. Dovtedy máš v zmysle § 526, druhá a tretia veta povinnosť na plnenie svojho záväzku iba pôvodnému veriteľovi.
- podľa § 121 Občianskeho zákonníka príslušenstvom pohľadávky sú úroky z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením. Podľa toho vlastník pohľadávky má po jej úhrade nárok na úroky, alebo poplatok z omeškania. Nie pred úhradou, ale po úhrade, lebo až úhrada zakladá právo vypočítať a požadovať úrok z omeškania, lebo už je splatená istina, známy aj základ pre výpočet úroku, aj konečná doba meškania. V zmysle § 524, ods. 2, Občianskeho zákonníka prechádza príslušenstvo pohľadávky na nového vlastníka iba s pohľadávkou, nie bez nej. Úrok z omeškania podľa tohto bez jeho istiny nemožno postúpiť, iba osobne vymáhať. Zase sa môže stať, že ich uhradíš postupníkovi, ako svoj vlastný fatálny právny omyl, ale postupca ich bez ohľadu nato bude účinne vymáhať.
- preštuduj §§§ 524 až 530 a 559 až 579 Občianskeho zákonníka /klik v úvodnom článku Porady/ a možno ešte nájdeš aj ďalšie riešenia.
Veľa zdaru ! A nedaj sa !
roncsula
24.11.09,08:22
Ahoj Poradáci, prosím Vás o pomoc. Dostala som "Oznámenie postupcu o postúpení pohľadávky". Naša firma dlhuje firme A, ktorá postúpila náš záväzok firme B. Ako mám postupovať pri účtovaní? Účtujem v PU. Veľmi pekne ďakujem za odpovede.
Lenka1979
24.11.09,08:26
Ahoj Poradáci, prosím Vás o pomoc. Dostala som "Oznámenie postupcu o postúpení pohľadávky". Naša firma dlhuje firme A, ktorá postúpila náš záväzok firme B. Ako mám postupovať pri účtovaní? Účtujem v PU. Veľmi pekne ďakujem za odpovede.

Preúčtuješ svoj záväzok voči novému veriteľovi účtovným zápisom
321AE/325AE, úhrady budeš účtovať 325AE/221AE,211AE.
roncsula
24.11.09,13:57
Lenka! Veľmi pekne ďakujem za rýchlu odpoveď.
očičko
08.12.09,09:58
Ja by som sa k tejto téme mala otázku. Zaplatila som zahraničnému dodávateľovi zálohu za tovar v r. 2008. V roku 2009 mi tovar nedodal a dlhuje mi peniaze. Je to pohľadávka, ktorú môžem postúpiť inej firme XY, ktorá má v tej istej zahraničnej firme záväzok? V porade nie som ešte doma.
mata82
20.01.10,22:47
Obstaranie pohľadávky postúpením/kúpou/ v obstarávacej cene, u teba 8000 EUR 315AU/325/AU
Menovitá hodnota pohľ. voči pôvodnému dlžníkovi u teba 5467,09 EUR sa vedie na podsúvahovom účte 75.
Úhrada záväzku postupcovi 325AU/221 u teba v dvoch splátkach
Inkaso pohľadávky od pôvodného dlžníka 221/315AU 5467,09
Rozdiel na účte 315AU zúčtuješ na účet 546, lebo kúpna cena pohľadávky je vyššia než zinkasovaná pohľadávka.
Ak by bola kúpna cena nižšia tak potom 315AU/648
Posledný krok je zrušenie pohľadávky na podsúvahovom účte 75.

Viete mi poradiť, ako dostanem do programu postúpené pohľadávky na podsúvahový účet? mám MoneyS3 Vďaka
thalia13
04.02.10,08:31
Ahojte poraďáci poprosím Vás o radu. Naša firma postúpila pohľadávky ku ktorým boli vytvorené opravné položky do výšky 100%. Učtovalo sa aj o odloženom danovom záväzku. Hodnota pohľadávok je 160.523,41 € odplata je 100.000 € je mi jasné ze rozdiel je pripočiteteľná položka. Neviem sa vysomáriť z účtovania. Ako mam rozpustit OP a čo s odloženým danovým záväzkom :( našla som učtovanie o postupeni takto:
315/646 - postupenie v dohodnutej cene 100.000 €
546/311 - odpis postupenej pohlľadavky v nom. hodnote (ešte si zvlášť urobim analitiku na pripoč. položku)
211/315 - prijata uhrada od postupníka
poradte mi prosím dakujem
lenkam68
19.02.10,07:25
Vôbec nemám skúsenosti s postúpenými pohľadávkami, preto by som bola vďačná, keby ste ma usmernili v takomto prípade.
Je možné a v súlade so zákonom, aby postupca postúpil postupníkovi pohľadávky, ktoré postupcovi neboli uznané zo strany odberateľa a teda odberateľ (dlžník) ich ani nemá v účtovníctve?
KEJKA
06.01.12,12:58
Vôbec nemám skúsenosti s postúpenými pohľadávkami, preto by som bola vďačná, keby ste ma usmernili v takomto prípade.
Je možné a v súlade so zákonom, aby postupca postúpil postupníkovi pohľadávky, ktoré postupcovi neboli uznané zo strany odberateľa a teda odberateľ (dlžník) ich ani nemá v účtovníctve?
a načo by to postupník prijal? ved nie sú vymožiteľné. Alebo sú vymožiteľné? neuznanie zo strany dlžníka ešte neznamená, že sa nedajú vymáhať.
samuelina
01.03.13,09:23
Dobrý deň, prosím o radu skúsenejších. Ide o účtovanie postúpených pohľadávok u postupníka. Firma B získala od firmy A pohľadávky napr. v nom hodnote 10 000,- eur za odplatu 5 000,- eur/50%/Avšak úhrada medzi firmou A a B je dohodnutá postupne z každého inkasa pohľadávky 50%. Tu naráťňžam na problém.
Postúpenie 315/325 5000,-
k úhrade bude dochádzať postupne
napr. úhrada 1000,- eur 221/315
úhrada firme A 500,- eur 325AE/325AE budem evidovať úhradu ktorú mám zaplatiť
500 eur ako 325AE/646 ako môj 50 %- tný výnos?
alebo úhradu 1000 eur rozdelí, na 500 221/315
500 221/646
500 325AE/325AE?
Poradí mi niekto?
samuelina
01.03.13,11:17
Dobrý deň, prosím o radu skúsenejších. Ide o účtovanie postúpených pohľadávok u postupníka. Firma B získala od firmy A pohľadávky napr. v nom hodnote 10 000,- eur za odplatu 5 000,- eur/50%/Avšak úhrada medzi firmou A a B je dohodnutá postupne z každého inkasa pohľadávky 50%. Tu naráťňžam na problém.
Postúpenie 315/325 5000,-
k úhrade bude dochádzať postupne
napr. úhrada 1000,- eur 221/315
úhrada firme A 500,- eur 325AE/325AE budem evidovať úhradu ktorú mám zaplatiť
500 eur ako 325AE/646 ako môj 50 %- tný výnos?
alebo úhradu 1000 eur rozdelí, na 500 221/315
500 221/646
500 325AE/325AE?
Poradí mi niekto?

viete mi poradiť?
samuelina
01.03.13,15:37
ešte raz prosím o radu
samuelina
04.03.13,12:06
Dobrý deň, prosím o radu skúsenejších. Ide o účtovanie postúpených pohľadávok u postupníka. Firma B získala od firmy A pohľadávky napr. v nom hodnote 10 000,- eur za odplatu 5 000,- eur/50%/Avšak úhrada medzi firmou A a B je dohodnutá postupne z každého inkasa pohľadávky 50%. Tu naráťňžam na problém.
Postúpenie 315/325 5000,-
k úhrade bude dochádzať postupne
napr. úhrada 1000,- eur 221/315
úhrada firme A 500,- eur 325AE/325AE budem evidovať úhradu ktorú mám zaplatiť
500 eur ako 325AE/646 ako môj 50 %- tný výnos?
alebo úhradu 1000 eur rozdelí, na 500 221/315
500 221/646
500 325AE/325AE?
Poradí mi niekto?

tak skúšam ešte raz.....
samuelina
05.03.13,10:41
Dobrý deň, prosím o radu skúsenejších. Ide o účtovanie postúpených pohľadávok u postupníka. Firma B získala od firmy A pohľadávky napr. v nom hodnote 10 000,- eur za odplatu 5 000,- eur/50%/Avšak úhrada medzi firmou A a B je dohodnutá postupne z každého inkasa pohľadávky 50%. Tu naráťňžam na problém.
Postúpenie 315/325 5000,-
k úhrade bude dochádzať postupne
napr. úhrada 1000,- eur 221/315
úhrada firme A 500,- eur 325AE/325AE budem evidovať úhradu ktorú mám zaplatiť
500 eur ako 325AE/646 ako môj 50 %- tný výnos?
alebo úhradu 1000 eur rozdelí, na 500 221/315
500 221/646
500 325AE/325AE?
Poradí mi niekto?

naozaj nikto nevie poradiť?