kaaja
03.10.09,19:03
Dobrý deň,
som začínajúca živnostníčka. Chcela by som poprosiť o radu niekoho z Vás.Zákazník mi vystavil objednávku na službu bez DPH. Ja nie som platcom DPH. Zákazník však platcom DPH je, preto by som sa chcela spýtať, či mu mám vyfakturovať službu bez DPH, alebo si mám k jemu objednanej službe prirátať i DPH. Veľmi pekne Ďakujem
ekopo
03.10.09,19:37
ak si neplatca DPH, zabudni, že existuje DPH
kaaja
04.10.09,12:16
ak si neplatca DPH, zabudni, že existuje DPH
Ďakujem Veľmi pekne!
Zita5
04.10.09,13:08
ak si neplatca DPH, zabudni, že existuje DPH

Ja by som zadávateľke chcela doplniť , že prečo je to tak ako píše ekopo :

Zákon o dani z pridanej hodnoty
§ 69
Osoby povinné platiť daň
správcovi dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t99154-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-do-30-11-2008-a.html#hore)

(5) Ak osoba, ktorá nie je platiteľom, uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.
§ 78
Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
Na začiatok (http://www.porada.sk/t99154-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-do-30-11-2008-a.html#hore)

(3) Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň (§ 69), je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň s výnimkou podľa odseku 4.