kimart
06.10.09,18:47
môže dohodár, ktorý je v evidencii na ÚP, podpísať u svojho zamestnávateľa prehlásenie, aby sa vyhol zrážkovej dani?
Tweety
06.10.09,18:56
môže dohodár, ktorý je v evidencii na ÚP, podpísať u svojho zamestnávateľa prehlásenie, aby sa vyhol zrážkovej dani?
Áno, ale nie je to prehlásenie, ale Vyhlásenie k zdaneniu.
kimart
06.10.09,18:58
ďakujem
Katy a R
06.10.09,19:18
Ak má niekto skúsenosť so zamestnávaním dohodára v evidencii na UPSVaR - ako to je prosím s dokladmi (potvrdeniami), ktoré treba doložiť.
Stačí mu potvrdenie o príjme? (samozrejme je tam hranica príjmu)
Považuje sa to aj za aktivitu pri hľadaní zamestnania?
V zákone o zmestnanosti som našla toto
§34
(6) Za preukázateľné aktívne hľadanie zamestnania sa považujú aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom
mzdarka renca
06.10.09,19:22
Ja len podpíšem a opečiatkujem výplatnú pásku, doteraz im to stačilo.
veronikasad
06.10.09,19:34
Ja len podpíšem a opečiatkujem výplatnú pásku, doteraz im to stačilo.
na našom ÚP to nestačí, mesačne musím vypisovať ich tlačivo...Uchádzač k tomu prikladá výplatnú pásku a ak náhodou poberá aj dávku v hmotnej núdzi, do ďalšej kancelárie v tej istej budove potvrdenie o príjme na inom tlačive ...
Katy a R
06.10.09,20:03
... ďakujem kočky ..
Aj u nás pred časom mali všeliaké "svoje" formuláre. neviem ako teraz (aký "predpis" to bude..)
zamestnávateľ nie je v mieste bydliska .. a platba by mala byť na účet, klasické VP nedávajú, tak tajne dúfam, že bude stačiť nejaké potvrdenie o vyplatenej sume .
veronikasad
06.10.09,20:12
... ďakujem kočky ..
Aj u nás pred časom mali všeliaké "svoje" formuláre. neviem ako teraz (aký "predpis" to bude..)
zamestnávateľ nie je v mieste bydliska .. a platba by mala byť na účet, klasické VP nedávajú, tak tajne dúfam, že bude stačiť nejaké potvrdenie o vyplatenej sume .
Uchádzač o zamestnanie musí predkladať aj výplatnú pásku.
31Jankal
12.10.09,07:39
Dobrý den, do toho potvrdenia o príjme pre úrad práce sa vypisuje čistá mzda alebo hrubá? Dakujem
31Jankal
12.10.09,09:47
už som to zistila je to hrubá mzda ak by niekto potreboval
GARANTRANS
23.10.09,09:13
Jednému môjmu klientovi na ÚP povedali, že si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť - majú pravdu?
veronikasad
23.10.09,09:14
Jednému môjmu klientovi na ÚP povedali, že si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť - majú pravdu?
Pokial má príjem len od jedného zamestnávatela - nemajú.