zuzanah3
07.10.09,09:30
Dobrý deň,

chcem poprosiť o radu, s účtovaním finančného leasingu mám skúsenosti, ale naskytla sa mi jedna vec, s ktorou si neviem rady. Vždy keď sme mali účtovanie finančného leasingu, tak sme zaplatili akontáciu a potom klasicky účtovali splátkový kalendár. Ale tentokrát sme kupovali auto v čechách, takže nesúhlasili s leasingom, museli sme ho zaplatiť v hotovosti. Keďže sme si to nemohli dovoliť, vystavili sme faktúru slovenskej leasingovke, ktorá nám zaplatila faktúru zníženú o akontáciu a prvú splátku , aby sme mohli my zaplatiť do čiech. Chcem sa opýtať ako postupovať?? Od leasingovky sme dostali klasický splátkový kalendár.
1. Zaúčtujem obstaranie majetku 042/474
2. Zaradím majetok 022/042
3. Zaúčtujem akontáciu a prvú splátku, klasicky cez 474
4. Urobím zápočet vystavenej faktúry, ktorá bola ponížená o akontáciu a prvú splátku.
5. Neviem ako zaúčtovať vystavenú faktúru leasingovke :confused: ako výnos??? a v plnej výške?? alebo ide o časové rozlíšenie?
6. Fakturovali sme jej to aj s DPH, nakoľko sme platcovia, osobné auto je typu N, takže v splátkovom máme nárok na odpočet?:confused:

Ďakujem
azla
07.10.09,10:32
Podľa môjho názoru,

- bud je to osobne M1, aleb nákladne N1 - ak je N1 tak je nárok na odpočet
- najprv učtuješ o obstaraní auta od dodávateľa.
- potom auto odpredáš leasingovke - postupuješ ako pri spätnom leasingu

Nájdeš veľa príspevkov ohľadom spätného leasingu.
Na ukážku len jeden...
http://www.porada.sk/t85227-spatny-leasing.html
zuzanah3
08.10.09,09:49
:confused:
Podľa môjho názoru,

- bud je to osobne M1, aleb nákladne N1 - ak je N1 tak je nárok na odpočet
- najprv učtuješ o obstaraní auta od dodávateľa.
- potom auto odpredáš leasingovke - postupuješ ako pri spätnom leasingu

Nájdeš veľa príspevkov ohľadom spätného leasingu.
Na ukážku len jeden...
http://www.porada.sk/t85227-spatny-leasing.html
Ďakujem pekne, vlastne iba neviem, ako s vystavenou faktúrou leasingovke, v akej výške to mám ročne časovo rozlišovať do výnosov, ale ďakujem pekne za radu :)
azla
08.10.09,10:40
:confused:
Ďakujem pekne, vlastne iba neviem, ako s vystavenou faktúrou leasingovke, v akej výške to mám ročne časovo rozlišovať do výnosov, ale ďakujem pekne za radu :)

(v náväznosti na znenie § 30a ods.14 Postupov PÚ:
"výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne nadobúda zmluvou o finančnom prenájme, sa v účtovníctve predávajúceho časovo rozlišuje počas dohodnutej doby finančného prenájmu v sume, ktorá je znížená o účtovnú hodnotu tohto majetku, ak sa pri jeho predaji dosiahol zisk"

Podľa môjho názoru časovo rozlišuješ iba zisk, ktorý si dosiahla pri predaji.
Ak si napr. nové auto predala leasingovke za vyššiu cenu ako bola nadobúdacia.
Ak si ho predala za rovnakú cenu, tak nič nerozlišuješ.
zuzanah3
09.10.09,08:47
(v náväznosti na znenie § 30a ods.14 Postupov PÚ:
"výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne nadobúda zmluvou o finančnom prenájme, sa v účtovníctve predávajúceho časovo rozlišuje počas dohodnutej doby finančného prenájmu v sume, ktorá je znížená o účtovnú hodnotu tohto majetku, ak sa pri jeho predaji dosiahol zisk"

Podľa môjho názoru časovo rozlišuješ iba zisk, ktorý si dosiahla pri predaji.
Ak si napr. nové auto predala leasingovke za vyššiu cenu ako bola nadobúdacia.
Ak si ho predala za rovnakú cenu, tak nič nerozlišuješ.


Takže keď bolo predané leasingovke v tej istej hodnote, ako sme ho kúpili, tak mám predaj v celkovej výške zaúčtovať do výnosov bežného roka?? Aj keď do nákladov ho dostanem v priebehu 3 rokov?? Nemal by sa výnos z predaja rozúčtovať na 3 roky? ĎAKUJEM
azla
09.10.09,11:15
Takže keď bolo predané leasingovke v tej istej hodnote, ako sme ho kúpili, tak mám predaj v celkovej výške zaúčtovať do výnosov bežného roka?? Aj keď do nákladov ho dostanem v priebehu 3 rokov?? Nemal by sa výnos z predaja rozúčtovať na 3 roky? ĎAKUJEM

Je potrebné odlišiť:

a)nákup a predaj auta
nákup auta ........................042,343/321

predaj auta, vyradenie........................ 541/042
faktúra .............................................315,3 11/641
Po tejto transakcii máš náklady a výnosy vyrovnané.

Iba vtedy, ak by si predala auto leasingovke napr. o 1 000,-€ drahšie, iba vtedy, by si ten rozdiel naúčtovala na účet 384 a časovo rozlišovala. To však nie je tvoj prípad.


Nič časovo nerozlišuješ, lebo si nedosiahla zisk z predaja

b) leasing auta
Ďalej nasleduje leasing, učtuješ klasicky ...