KvetkaK
07.10.09,09:32
Ahojte, nemám trošku jasno v tom, či použiť možnosť "oslobodenie od DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html)" alebo "neobsahuje DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html)". Budeme dodávať tovar na parite DAF, čo znamená, že tovar ktorý dodávame z Ukrajiny sa ešte na Ukr.-Slov. hranici predá slovenskému odberateľovi a jeho sa už potom týka aj colný dlh. Aký typ oslobodenia mám použiť? Alebo je to úplne mimo DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html)?Ešte som sa s takým prípadom nestretla a nemám v tom jasno.
Už som písala môj problém v inej téme, ale nič, tak skúšam založiť novú tému, či sa náhodou niekto nenájde, čo má s niečím podobným skúsenosti.
Ďakujem za každú cennú radu poraďáci.
adabirk
07.10.09,10:47
- asi by bolo dobré trocha rozpísať na koho budú vystavované faktúry a ako pôjde tovar, potom to asi bude jasnejšie.
kalkulka
07.10.09,12:17
akôr napíš ako sa to správa na colnici tento tovar. Kde sa to predáva. Predaj sa uskutočňuje na území SR, či ešte akože na Ukrajine. Ale tuším predaj v colnom sklade už neexistuje. Popíš bližšie. Aký režim sa použije na colnici?
KvetkaK
08.10.09,09:08
akôr napíš ako sa to správa na colnici tento tovar. Kde sa to predáva. Predaj sa uskutočňuje na území SR, či ešte akože na Ukrajine. Ale tuším predaj v colnom sklade už neexistuje. Popíš bližšie. Aký režim sa použije na colnici?
Predaj sa uskutočňuje na Ukrajine a odberateľ zaplatí colný dlh. Čiže miesto dodania tovaru je mimo územia SR. Vie mi niekto poradiť? Je to dosť súrne, potrebujem vystaviť už faktúru. :(
KvetkaK
08.10.09,10:16
Prosím nikto mi nevie poradiť?:(
KvetkaK
08.10.09,10:28
- asi by bolo dobré trocha rozpísať na koho budú vystavované faktúry a ako pôjde tovar, potom to asi bude jasnejšie.
Faktúry budú vystavované na slovenského odberateľa a tovar pôjde z ukrajiny a ešte na hranici ho predáme slovenskej firme. Šéf mi povedal, že mám na faktúre uviesť že je to uskutočnené na parite DAF ukrajinsko-slovenská hranica. Už je to teraz trošku jasnejšie?
adabirk
08.10.09,11:41
- k nákupu tovaru: takže tovar nakúpite z Ukrajiny v JCD o dovoze tovaru je dovozcom kto ? vaša spoločnosť, napísali ste že colný dlh zaplatí váš ďalší odberateľ, ale doklady (faktúra, JCD od dovoze) sú vystavené na vašu spoločnosť ? bol tovar prepustený do režimu voľný obeh ?
- k predaju tovaru: aký doklad okrem vašej faktúry budete mať, kde končí ten tovar na Slovensku ? na Ukrajine ?
- dodaciu podmienku - predaj na hranici DAF - zákon o DPH nepozná (aspoň som to nenašla),
- oslobodenie od dane pri vývoze rieši § 47 zákona o DPH - musíte si pozrieť, či spĺňate podmienky na oslobodenie od dane:


§ 47

Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu.

(2) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu, ak kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko, s výnimkou dodania tovaru, ktorý prepravil kupujúci na účely vybavenia, zásobenia pohonnými látkami a potravinami výletných lodí, súkromných lietadiel alebo akýchkoľvek dopravných prostriedkov na súkromné použitie.

(3) Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je platiteľ povinný preukázať colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskych spoločenstiev, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru; platiteľ musí mať colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskych spoločenstiev, najneskôr do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane.

(4) Oslobodené od dane je dodanie tovaru v daňovom sklade povolenom podľa osobitného predpisu 6) v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia, prípadne opustia s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri takom medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru, územie spoločenstva. Tovar oslobodený od dane smie byť predaný týmto osobám až po overení, že ich cieľové letisko alebo cieľový prístav je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje taký predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu alebo plavby, cieľové letisko alebo prístav kupujúceho, obchodný názov tovaru a cena tovaru.


- ak sa mýlim opravte ma, ale predaj takéhoto tovaru podlieha DPH.
KvetkaK
08.10.09,11:57
- k nákupu tovaru: takže tovar nakúpite z Ukrajiny v JCD o dovoze tovaru je dovozcom kto ? vaša spoločnosť, napísali ste že colný dlh zaplatí váš ďalší odberateľ, ale doklady (faktúra, JCD od dovoze) sú vystavené na vašu spoločnosť ? bol tovar prepustený do režimu voľný obeh ?
- k predaju tovaru: aký doklad okrem vašej faktúry budete mať, kde končí ten tovar na Slovensku ? na Ukrajine ?
- dodaciu podmienku - predaj na hranici DAF - zákon o DPH nepozná (aspoň som to nenašla),
- oslobodenie od dane pri vývoze rieši § 47 zákona o DPH - musíte si pozrieť, či spĺňate podmienky na oslobodenie od dane:- ak sa mýlim opravte ma, ale predaj takéhoto tovaru podlieha DPH.

K Tvojim otázkam, sama nemám k dispozícii všetky informácie. Neviem aké doklady okrem faktúry sa ku mne dostanú. Tovar nakoniec skončí na Slovensku, ale čo sa týka JCD to bude vystavené na firmu, ktorá to od nás kupuje. Až vtedy bude tovar prepustený do režimu voľný obeh.
- Ani ja som nič nenašla čo sa týka "parity DAF", ale tak mi to bolo povedané že to mám uvádzať na faktúrach a že to je bez DPH.
- Podmienku na oslobodenie podľa §47 si myslím že nespĺňame, skôr uvažujem nad tým, či je to vôbec predmetom dane, či to nieje úplne mimo DPH či myslíš že by to malo byť s DPH?
Ďakujem pekne za ochotu.
adabirk
08.10.09,12:14
- tak už len vyriešiť, kde je miesto dodania tovaru § 13 zákona o DPH:

1) Miestom dodania tovaru,
a) ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať, s výnimkou podľa písmena b), odseku 2 a § 14,

b) ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný,

c) ak je dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje,

d) pri dodaní tovaru na palubách lietadiel, lodí a vlakov počas časti osobnej dopravy na území Európskych spoločenstiev je miesto, kde sa osobná doprava začína,

e) pri dodaní plynu cez rozvodný systém zemného plynu obchodníkovi alebo pri dodaní elektriny obchodníkovi je miesto, kde obchodník má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa tovar dodáva, alebo ak obchodník nemá také miesto, miestom dodania tovaru je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava; obchodníkom na účely tohto ustanovenia je zdaniteľná osoba, ktorej hlavnou činnosťou vo vzťahu ku kúpenému plynu alebo k elektrine je ich ďalší predaj a ktorého vlastná spotreba týchto tovarov je zanedbateľná,

f) pri dodaní plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo pri dodaní elektriny inej osobe ako obchodníkovi podľa písmena e) je miesto, kde zákazník skutočne využije a spotrebuje tieto tovary; ak zákazník skutočne nespotrebuje tieto tovary alebo ich časť, považujú sa tieto nespotrebované tovary za využité a spotrebované v mieste, kde má tento zákazník sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktoré sa tovary dodávajú, alebo ak zákazník nemá také miesto, považujú sa za využité a spotrebované v mieste jeho bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava.

(2) Ak sa odoslanie alebo preprava tovaru začína na území tretieho štátu, považuje sa za miesto dodania tovaru dovozcom (§ 69 ods. 8) a za miesto prípadných ďalších dodaní tohto tovaru členský štát dovozu.

- ak z posúdenia vyplynie, že vlastne miestom dodania tovaru je SR je takýto predaj predmetom dane v zmysle § 2 zákona o DPH.


- môj názor, ak sa mýlim opravte ma.
KvetkaK
08.10.09,12:25
Ďakujem za Tvoj názor. Bola by som rada keby nám to ešte niekto potvrdil, lebo ja som dostala informáciu, že to mám dať bez DPH, len sa tiež akosi neviem s tým stotožniť.
KvetkaK
11.10.09,11:36
Ďakujem za Tvoj názor. Bola by som rada keby nám to ešte niekto potvrdil, lebo ja som dostala informáciu, že to mám dať bez DPH, len sa tiež akosi neviem s tým stotožniť.
Pridá ešte prosím niekto svoj názor? Nestretol sa niekto z vás s niečím podobným? Ešte raz ďakujem za každú radu.
danushka
11.10.09,12:09
Kvetka, z prepravných dokladov /CMR, Ex dokument, T1/ pri dovoze z Ukrajiny možno dokumet CARNET /neviem/ musí byť jasné, kto je vývozca a kto je dovozca a dovozcu na SK sa týka colný dlh. Všetky zúčastnené medzičlánky od vývozcu po dovozcu na SK by sa mali riadiť §47 Zákona o DPH.

..môj názor...
KvetkaK
12.10.09,13:29
Kvetka, z prepravných dokladov /CMR, Ex dokument, T1/ pri dovoze z Ukrajiny možno dokumet CARNET /neviem/ musí byť jasné, kto je vývozca a kto je dovozca a dovozcu na SK sa týka colný dlh. Všetky zúčastnené medzičlánky od vývozcu po dovozcu na SK by sa mali riadiť §47 Zákona o DPH.

..môj názor...
Dovozcom do EÚ bude firma, ktorej budeme tovar fakturovať a jej sa bude týkať colný dlh. Len som si nie úplne istá, že pre nás to bude oslobodenie podľa § 47:rolleyes:, nieje to plnenie úplne mimo DPH, keďže transakcia prebehne ešte na území tretieho štátu?
A ďakujem aj za Tvoj názor.
KvetkaK
13.10.09,09:56
Skúšam ešte posunúť môj problém...