culinka
08.10.09,10:31
Vediem u živnostníka , ktorý zamestnáva 18 osôb, jednoduché účtovníctvo. Poradí mi niekto, prosím, koľko osôb môže maximálne zamestnávať a či sa do počtu pracovníkov rátajú aj dohody o vykonaní práce ?
Ďakujem.
bv_alexandra
08.10.09,10:37
Toto delenie na veľký a malý závod už dávnoneplatí.Môže zamestnávať kolko chce ale tuším je tam ešte jedno obmedzenie a to kvôli zamestnávaniu ludí zo zníženou pracovnou schopnosť. Ak sa nemýlim tak tu je priemerný počet ludí mesačne 20, ak je viac je potrebné mať zamestnaného človeka so ZPS, ale bližšie žial neviem, snad odpovedia skúsenejší;)
Danila
08.10.09,10:53
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov má podľa Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Ak tak neurobí, musí odviesť za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnaci sú občanmi so ZŤP.
Zdroj: Podnikám.sk
veronikasad
08.10.09,12:12
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov má podľa Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Ak tak neurobí, musí odviesť za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnaci sú občanmi so ZŤP.
Zdroj: Podnikám.sk
Pridám ešte jednu výhodu "malého závodu"

§ 48
Pracovný pomer na určitú dobu
Na začiatok (http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-1-1-2009-a.html#hore)

...
6) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do troch rokov alebo nad tri roky je možné aj bez dôvodu uvedeného v odseku 4, ak ide o
a) zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
b) vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
c) tvorivého zamestnanca vedy, výskumu, vývoja,
d) zamestnanca na výkon činnosti, pre ktorú je predpísané vzdelanie umeleckého smeru,
e) zamestnanca, ktorý vykonáva opatrovateľskú službu podľa osobitného predpisu,
f) zamestnanca, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,
g) zamestnanca u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najviac 20 zamestnancov,
h) zamestnanca, o ktorom to ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva.
culinka
09.10.09,07:12
Myslela som to z pohľadu vedenia jednoduchého účtovníctva.Počula som, že zamestnávateľ , ktorý vedie jednoduché účtovníctvo môže zamestnávať maximálne 20 ľudí. Lenže to neviem nikde pohľadať, nemám si to kde overiť.
Aljok
09.10.09,08:55
Kto môže viesť JÚ rieši Zákon o účtovníctve § 9. S počtom zamestnancov to nemá nič spoločné.
Pozri:http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html#911