Viera Ká
08.10.09,10:48
Dobrý deň,

podnikateľ FO plánuje ukončiť živnosť z dôvodu toho, že popri svojej hlavnej pracovnej činnosti (má aj pracovný pomer v štátnej sfére) nemôže už podnikať - má v majetku zostatkovú hodnotu budovy, ktorú nadobudol počas podnikania a je platcom DPH, pri ukončení by mal doplatiť DPH zo ZC, čo je pre neho dosť veľa okolo € 1500 - chcem sa opýtať ako by sa postupovalo v prípade, že by svoju firmu dal svojej dcére, ktorá ešte študuje na vysokej škole - čo všetko je k tomu prevodu potrebné urobiť a aký dosah to bude mať na študentku? Záväzky a pohľadávky nemá žiadne zostatky.
Ďakujem za radu.
Janurka
12.10.09,14:03
Z pohľadu DPH: ak budovu dcére predá, je povinnosť odviesť DPH.
Ak budovu daruje, je to podľa § 8 ods. 3 dodanie za protihodnotu, čiže takisto vzniká povinnosť, pričom základ dane vypočíta podľa § 22 ods. 5 zák. o DPH.
Z pohľadu zostatkovej hodnoty: ak budova nie je odpísaná, pri predaji je ZC výdavkom u predávajúceho, pri darovaní nepredstavuje výdavok. Čo sa týka študentky, vybaviť živnosť,
do zdravotnej poisťovne predložiť výkaz preddavkov pre SZČO s určením výšky - môže aj 0, do SP vzniká povinnosť od 1. júla kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania bol vyšší ako 12-násobok minim. mzdy.
Čo sa týka samotnej budovy, ak požiada o registráciu DPH, má nárok na odpočítanie dane, tento nárok má aj vtedy, keď o registráciu požiada neskôr - viď. § 55. Po zaradení budovy do obchodného majetku môže uplatňovať odpisy. Pri predaji z predajnej ceny, pri darovaní je povinná tento dar ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou v čase darovania zahrnúť do zdaniteľných príjmov a zároveň má možnosť do daňových výdavkov zahrňovať odpisy, vypočítané z tejto ceny, pričom do zdaniteľných príjmov v roku prijatia daru zahrnie len pomernú časť príjmov, zodpovedajúcu výške odpisov.
Johanka
12.10.09,14:09
Dobrý deň,

podnikateľ FO plánuje ukončiť živnosť z dôvodu toho, že popri svojej hlavnej pracovnej činnosti (má aj pracovný pomer v štátnej sfére) nemôže už podnikať - má v majetku zostatkovú hodnotu budovy, ktorú nadobudol počas podnikania a je platcom DPH, pri ukončení by mal doplatiť DPH zo ZC, čo je pre neho dosť veľa okolo € 1500 - chcem sa opýtať ako by sa postupovalo v prípade, že by svoju firmu dal svojej dcére, ktorá ešte študuje na vysokej škole - čo všetko je k tomu prevodu potrebné urobiť a aký dosah to bude mať na študentku? Záväzky a pohľadávky nemá žiadne zostatky.
Ďakujem za radu.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti bola daň odpočítaná ?
Je nutné kvôli 1500 € namotať dcéru do podniania ? Ak áno ,je tu možnosť podľa § 10 ods.1 - predaj podniku ...
Viera Ká
13.10.09,13:52
Ďakujem obom za poradu,

vec sa má tak, že manžel a manželka majú obaja živnosť, ale vlani sa manžel aj zamestnal a ak schvália zákon o zamedzení podnikania popri zamestaní , tak uvažujem ako ďalej, pretože manželka bude mať stále podnikanie a tieto dve firmy boli navzájom prepojené - on bol aj platcom DPH ona nie a zároveň boli rozdelené príjmy, aby si mohli obaja uplatniť odpočitateľnú položku. Pravdaže, keď sa manžel zamestnal uplatňuje si ju v zamestnaní a tak sa príjmy z podnikania za minulý rok aj trochu zdanili, ale keby to všetko prešlo na manželku tak by bola zasa len jedna odp. položka a na dcéru by bola možnosť si ju uplatniť.
monika306
13.10.09,21:12
Mohli by ste prosím bližšie napísať o akom zákone hovoríte? Ja som to ešte nepočula (myslím o tom zamedzení podnikania popri zamestnaní - to, že nemôže mať živnosť kvôli funkcii tak tomu rozumiem, ale myslíte, že to má platiť pre všetkých)?
promont maja
15.10.09,08:52
Ďakujem obom za poradu,

vec sa má tak, že manžel a manželka majú obaja živnosť, ale vlani sa manžel aj zamestnal a ak schvália zákon o zamedzení podnikania popri zamestaní , tak uvažujem ako ďalej, pretože manželka bude mať stále podnikanie a tieto dve firmy boli navzájom prepojené - on bol aj platcom DPH ona nie a zároveň boli rozdelené príjmy, aby si mohli obaja uplatniť odpočitateľnú položku. Pravdaže, keď sa manžel zamestnal uplatňuje si ju v zamestnaní a tak sa príjmy z podnikania za minulý rok aj trochu zdanili, ale keby to všetko prešlo na manželku tak by bola zasa len jedna odp. položka a na dcéru by bola možnosť si ju uplatniť.
I mňa by zaujímalo o akom to pripravovanom zákone hovoríš. Alebo ide iba o JPP.
ondrej agh
18.10.09,19:49
Už som v starobnom dôchodku a podnikám ako SZČO plátca DPH a účtujem v J.U.v maloobchode, mám 1 zamestnanca. Chcem v dohladnej dobe ukončiť podnikanie. Mám prevádzku v prenajatej budove.Chcem predať podnik. Mám tam zásoby a drobný hmotný majetok. Moje otázky znejú:
-čo spravým z pohladávkami čo mi prídu na účet po zrušení živnosti na pôvodny podnikatelský účet po rokoch od vystavenia Fa?
-môžem predať podnik, vystaviť zálohovú Fa. bez DPH a keď mi zaplatí? (napr. 26x) vystavým Fa.s DPH a potom odpočítam zálohy?
-text Fa. môže znieť na predaj podniku alebo má znieť konkrétne na tovar?
- čo so zamestnancom, mám mu dať odstupné alebo povinnosti preberie pokračujúci podnik?
1marta3
19.10.09,14:35
zdravím všetkých, myslím že sa tu hovorí o zákone o štátnej službe, ktorý by mal platiť od 1.11.2009

pekný deň
Mária.K.
19.10.09,18:11
zdravím všetkých, myslím že sa tu hovorí o zákone o štátnej službe, ktorý by mal platiť od 1.11.2009

pekný deň
mimotemy
Viera Ká
28.10.09,15:27
áno, presne o tomto zákone sa hovorí, uvedený podnikateľ je štátny zamestnanec a do 30 dní má ukončiť podnikanie , teda do konca novembra 2009.
veronikasad
28.10.09,17:49
Mohli by ste prosím bližšie napísať o akom zákone hovoríte? Ja som to ešte nepočula (myslím o tom zamedzení podnikania popri zamestnaní - to, že nemôže mať živnosť kvôli funkcii tak tomu rozumiem, ale myslíte, že to má platiť pre všetkých)?
pozri § 138

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209223&FileName=zz2009-00400-0209223&Rocnik=2009&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=421&Flags=160&IndexFile=zz2009&Text=zákon+o+štátnej+službe