JANULA999
08.10.09,12:31
Ahojte, prosím Vás na aký účet mám zaúčtovať zrážka dane z úroku - banka. díky za odpoveď. Dufam, že sa najde dobrá duša.
Tamila
08.10.09,12:37
Daň z príjmov vybraná zrážkou z úrokov plynúcich z bankových účtov:
prijatý úrok 221/662
zrazená daň považovaná za preddavok dane 341/221
Johanka
08.10.09,12:41
Ahojte, prosím Vás na aký účet mám zaúčtovať zrážka dane z úroku - banka. díky za odpoveď. Dufam, že sa najde dobrá duša.
§52 Postupov účtovania

(1) Na účte 341 - Daň z príjmov sa účtujú platené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená daň z príjmov podľa osobitného predpisu30a) ak sa podľa osobitného predpisu4) zrazená daň z príjmov započíta ako preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

odkaz 30a je na § 43 ods.7 Zákona o dani z príjmov :)