LenkaSlnka
21.07.04,08:56
Naša spoločnosť prenajíma skladové priestory. Zmluva je uzavretá na neurčitú dobu a je v nej uvedené: "Nájomca sa pri uhrádzaní nájomného zaväzuje dodržiavať termíny splatnosti uvedené na faktúre." Faktúra za jún bola vystavená 30.6.2004 a splatnosť je 14.7.2004.

:confused: - do ktorého obdobia mám zaradiť DPH?

(...mám sa riadiť §19 ods.3 - ide o opakované dodanie služby... služba sa považuje za dodanú dňom, kedy má byť podľa zmluvy zaplatené (v zmluve nemáme uvedený presný dátum, ale je tam odvolávka na splatnosť faktúry a tá je 14.7.)

1 - dať to do júna (služba poskytnutá v júni)

2 - dať to do júla (podľa dátumu splatnosti)
vladan
21.07.04,09:03
tak isto mám zmluvu o nájme (konkrétne trafostanice), ale nemám tam uvedenú splatnosť určitým dňom. Riešila som to tak, že dátum vystavenia = dátum dodania, čiže podľa mňa by som tvoj prenájom dala do 06-2004. Pekný deň
janaGT
21.07.04,09:06
Ja fakturujem nájom mesačne, napr. za obdobie 1.-30.6., dátum vystavenia 30.6., spl. 15.7. - podľa zmluvy do 15.7. nasledujúceho mesiaca. Dátum dodania dávam 30.6. a DPH v DP za 06/04.
Susan
21.07.04,09:07
Lenka, zaoberala som sa opakovanym plnenim. DPH si uplatnis az v juli, lebo dodanie sluzby nastava dnom, kedy ma byt opakovane plnenie zaplatene, t.j. 14.7.2004.
LenkaSlnka
21.07.04,09:08
Dík za názor (pôvodne som to tak chápala aj ja)- uvidím, možno má ešte niekto takýto problém a podelí sa s nami. Ja som totiž túto otázku položila nezávisle viacerým ľuďom a dokonca aj pracovníci DÚ sa v odpovediach rôznia....Čo potom my smrteľníci?!?
Susan
21.07.04,09:11
Prepac, opravujem sa, ze DPH odvedies v juli 2004. Rozmyslam aj za odberatela aj za dodavatela:-))
vladan
21.07.04,09:15
... ale čo ak v zmluve nie je určený deň splatnosti faktúr? Podľa § 19 ods. 3 nemám uvedené "kedy má byť podľa zmluvy zaplatené".
LenkaSlnka
21.07.04,09:29
Ak nie je v zmluve uvedený dátum, tak by som to dala do júna - dátum vystavenia=dodania. Ale pre kľudné svedomie som si dala vyrobiť dodatok k zmluve "....nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca."