kvieta
08.10.09,15:03
Ahojte,
mam DF z 8/2009 z Nemecka. Suma je v EUR.
Chcem sa opytat, ci aj pre tieto fa plati, ze je moznost odpocitania DPH v ktoromkolvek zdanovacom obdobi kalendarneho roka - § 51 ods. 2 zakona o DPH?
Alebo musim podat opravne DP k DPH za 8/2009?
petra:-)
08.10.09,15:15
Ide o služby alebo tovar? Ak o tovar, kedy prekročil hranice Slovenska?
kvieta
08.10.09,15:19
Ide o sluzbu. Provizia za sprostredkovanie pri uplatnovani si naroku na vratenie DPH.
petra:-)
08.10.09,15:30
Predpokladám, že faktúru Vám vystavili bez DPH s tým, že osobou povinnou platiť daň je odberateľ. V tom prípade postupujete podľa § 69. To znamená, že ide o samozdanenie. Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služby zahraničnou osobou rieši § 19 ods.2. Právo na odpočítanie dane rieši § 49 ods.2 písm.b a § 51 ods.1 písm.b.
kvieta
08.10.09,15:36
Ano, ide o samozdanenie. Takze povinnost aj odpocet musim urobit v 8/2009 a tak urobit dodatocne DP k DPH.
Vdaka
adabirk
08.10.09,15:42
- skúste si pozrieť Metodický pokyn k zákonu 83/2009 na stránke DR SR - str. 6, 7 :

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...novdhp0609.pdf (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_novdhp0609.pdf)
petra:-)
08.10.09,15:54
Dodatočné DP musíte urobiť len v prípade, ak ste za prijatú službu neodviedli DPH v 8/2009. Daňová povinnosť Vám vzniká v 8/2009 - ak ste túto službu samozdanili v DP DPH za 8/2009, tak kvôli odpočtu nemusíte robiť dodatočné DP, ale môžete daň odpočítať aj teraz v 10/2009.
akademik
09.10.09,13:55
Slovenský platiteľ DPH požiadal českú firmu o uverejnenie reklamy v českom časopise, súvisiacej s jeho podnikaním, faktúra z Čiech je bez DPH. Uvedie slov. podnikateľ DPH na vstupe aj na výstupe?
adabirk
11.10.09,10:49
- prijatie takejto "katalógovej" služby (§ 15 ods. 8 zákona o DPH), ste povinný v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH "samozdaniť" a zároveň vám vzniká nárok na odpočítanie dane v zmysle § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH.
§ 15
(7) Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.

(8) Službami, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa odseku 7 vrátane ich sprostredkovania v mene a na účet inej osoby a prijatia záväzku zdržať sa vykonávania týchto služieb, sú

a) reklamné služby,
§ 51
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak


b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
§ 69
(3) Zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službách podľa § 15 ods. 8, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu