apo
08.10.09,19:00
S adítorkou riešim ako zaradiť zariadenie, ktoré je namontované do ťahača kamiónu. Toto zariadenie odpočítava z prietokomeru spotrebované pohonné hmoty a cez mobilnú komunikáciu (má to SIM kartu) posiela počet nasčítaných impulzov spolu so súradnicami pre navigačný systém do servra firmy s ktorou má náš klient zmluvu. Zo servra cez internetovú sieť príde do firmy informácia o spotrebe pohonných hmôt ubehnutých kilometroch a na obrazovke notbooku sa zobrazuje pohyb vozidla tak ako to vidíme v GPS navigácii.

Pani audítorka chce zariadenia ktoré sa volajú CarPosition a CarTerminál priradiť ku servru môjho klienta napriek tomu, že tento server nie je určený iba pre GPS komunikáciu, ale je to server pre počítačovú sieť a sú na ňom všetky programy vrátane programu na účtovníctvo ako aj sledovanie vozidiel cez satelit.

Audítorka tvrdí, že Carposition ako aj Carterminál nemajú samostatné technicko-ekonomické určenie a preto ich nemožno dať priamo do nákladov ak ich cena je menej ako 1.700 Euro. Ak by cena bola vyššia tak zas nemôžu byť samostatným dlhodobým majetkom, lebo nemajú samostatné technicko-ekonomické určenie.

Aké máte skúsenosti a názory.

Ďakujem.

apo
Stefan2005
08.10.09,19:38
... a keby mi niekto toto sledovanie poskytoval ako svoju službu? Trvala by audítorka na priradenie k serveru dodávateľa tejto služby?

Ak abstrahujeme od možnosti, že nesúhlasí so samostatným zaradením, resp. odpísaním do nákladov, lebo dané jednotky nemajú samostatné užitie (potom môžeme trvať na tom, že ani mobilný telefón nemá, lebo bez siete poskytovateľa služby je len nefunkčný kus...), tak potom zostávajú fakt len dve možnosti:
a) priradiť k serveru
b) priradiť k automobilu

niečo o danom riešení:

Vozidlové jednotky CarPosition pracujú v reálnom čase, používajú technológiu a-GPRS a využívajú výlučne bezpečné spôsoby prenosu dát.

Softvérová časť – je integrovaná s platformou elektronických máp, ktorá zvyšuje úžitkovú hodnotu informácií vďaka podpore funkčnosti a práci s ďalšími priestorovými dátami v jednom prostredí s kvalitným mapovým podkladom Slovenska a Európy.

Periférie: identifikácia vodiča, vozidlové terminály, prietokomery, sondy do nádrže, CAN-BUS pripojenie.

Ako služba (tzv. Fleetware)
http://www.position.cz/cz/sledovani/ :

Základní cena vozidlové jednotky cca 8 900,- Kč bez DPH.
Cena jednotky v závislosti na zvoleném modelu služby již od 1,- Kč.
Cena služby v ČR včetně real-time informací o aktuálním pohybu vozidel 379,- Kč bez DPH měsíčně / vozidlo.
Aktivace vozidla v systému 190,- Kč bez DPH.
Cena montáže do vozidla od 1 200,- Kč bez DPH dle typu vozidla.
Možnost služby v real-time režimu v rámci Evropy včetně mapových podkladů NAVTEQ - příplatek.

Ako vidieť, pohľady môžu byť rôzne, veľa závisí od vyargumentovania. Lebo v prípade poskytovania takejto služby dodávateľom vozidlové jednotky včítane montáže dám ihneď do nákladov, tak v prípade kompletného zaobstarania tohoto systému prečo nie?
apo
08.10.09,22:08
Do mailu som dostal skoro súčasne odpoveď od teba Štefan aj od audítorky. Ona je toho názoru, že legislatívne nie je ošetrené v zákone o dani z príjmu zaradenie monitorovacích systémov. Doporučuje na koncové zariadenie vo vozidle nazerať ako na merací prístroj. Takže ako merací prístroj to má samostatné technicko-ekonomické určenie a možno o ňom účtovať ako o dlhodobom majetku.

Vo firme Fleetware je účtovaný ako dlhodobý nehmotný majetok spolu s Autoplánom. CarPosition a CarTerminal pôje ako dlhodobý drobný majetok priamo do nákladov. A tým, že už audítorka nemá problém s technicko-ekonomickým určením tak počítačová sieť nebude navyšovaná a súčasti, ktoré sú na túto sieť napojené iba cez internet.

Ďakujem.

apo