Inuska17
10.10.09,13:45
Zaúčtovať poplatok za poskytnutý kontokorentný úver môžem na 568?
Tweety
10.10.09,13:46
Zaúčtovať poplatok za poskytnutý kontokorentný úver môžem na 568?
Áno.
Inuska17
10.10.09,13:54
Ďakujem